PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář interpretace I: Akce a emoce (Bc 2016-2021) - ADU100535 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Semminary of the intepretation I: Action and Emotion (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Vyučující: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.06.2021)
Filosofie, poezie a teorie o (dějinách) umění

Výtvarné umění není pouze předmětem historického zkoumání, ale také východiskem pro otázky o smyslu umělecké tvorby a jejím významu pro člověka. Proto se uměním nezabývají pouze historici umění se záměrem o jeho ukotvení v dějinách, ale také filosofové, básníci a teoretici, kteří v umění nalézají jiné obsahy, než které může nabídnout uměleckohistorický výklad. Letošní seminář se zaměří na způsob a okolnosti interpreatce takových úvah v komparaci s texty z dějin umění.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK