PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění po roce 1945: Čtení mezi řádky: dobové texty z let 1956-1989 (Bc 2016-2021) - ADU100528 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of Art after 1945: Reading between the lines: period texts from 1956-1989 (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (22.01.2022)
Seminář Marie Klimešová
Akademický rok 2021–2022
Čtení mezi řádky: dobové texty z let 1956–1989

Na vybraných signifikantních textech z českých časopisů (Výtvarné umění, Výtvarná práce, Tvář, Listy ad.), výstavních katalogů eventuelně výňatků z dobové odborné literatury vztahující se k poválečnému, resp. současnému umění budeme sledovat způsob psaní o výtvarném umění v proměnlivých etapách totality. Studenti si buď sami vyberou text, který budou analyzovat, anebo dostanou možnost vybrat ze seznamu, který bude na semináři k dispozici. Cílem ročníkové práce je všestranná analýza zvoleného textu, kontext v rámci doby vzniku, v rámci autorovy tvorby.
Jako každoročně i tentokrát budou součástí semináře i společné diskuze o vybraných výstavách, knihách, aktuálních kulturních fenoménech. Kromě dílčích příspěvků do diskuzí bude hlavním výstupem účasti na semináři vystoupení v semináři a následné odevzdání písemné práce (bc. studenti cca 10 stran, mgr.studenti cca 20 stran).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK