PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář architektury 20. století I: Architektura po roce 1945 (Bc 2016-2021) - ADU100526 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of the Architecture of th 20th Century I: Architecture after 1945 (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Pozdní funkcionalismus čtyřicátých let
Seminář doc. Richarda Biegela a prof. Rostislava Šváchy
Návštěvami staveb v terénu i studiem odborné literatury o nich se studentky a studenti seznámí s dozněním funkcionalismu v české a zejména pražské architektuře. Prostudují programové texty z Architektury ČSR 1945, knihy Karla Janů Socialistické stavebnictví a Karla Honzíka Necessismus. Seznámí se s koldomy v Litvínově a Zlíně, s budovou ministerstva na Korunní třídě, sídlištěm Solidarita, obytnými domy architektů Kříže, Hrubého a Rathouského, s mateřskými školkami, s významnými architektonickými soutěžemi. Budou hodnoceni podle svých referátů a písemných prací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK