PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění 19. století I: Kresba, grafika a fotografie. Česká scéna 19. století (Bc 2016-2021) - ADU100524 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar in 19th Century Art I: Drawing, Graphics and Photography. Czech scene of the 19th Century (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Anotace programu semináře pro rok 2021-2022
Roman Prahl

Dvousemestrální seminář je zaměřen na velké uměleckohistorické téma originál vs. multiplikát, přednostně v kresbě i grafice „dlouhého“ 19. století. Částečně se týká i tématu repliky, variace, parafráze, parodie apod. Zdůrazní roli definitivní kresby coby originálu, předlohy k multiplikaci i kresby coby soukromé pomůcky umělců. Fotografii pojedná zejména jako pomůcku umělců a prostředek reprodukčních technik v grafických prémiích, albech a ilustrovaných časopisech. (Téma semináře nevylučuje uplatnit i kresbu a grafiku z oborů architektury, sochařství a uměleckého řemesla, i z tvorby umělců nepocházejících z českých zemí.)
Náležitosti k získání atestace: Účastnice / účastníci semináře v 1. semestru prezentují některý / některé ze zadaných titulů literatury k tématu a ve 2. semestru rozpracování své ročníkové práci. Ročníková práce o standardním formátu k odevzdání v rámci akad. roku.
Požadavky na atestaci se přizpůsobí bakalářskému, resp. magisterskému stupni (aktivita v semináři, orientace v přednesené látce, resp. znalosti a analýza domluvené literatury).

Výběr z literatury / Příklady – Typy publikací
Vojtěch Volavka, Česká kresba XIX. století. Praha 1949
Hana Volavková, Mikoláš Aleš. Kresby a návrhy. Praha 1975
Hana Volavková, Josef Mánes. Malíř vzorků a ornamentu. Praha 1981
Walter Benjamin, Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Praha 1993
Jana Wittlichová (ed.), Litografie aneb Kamenopis. Počátky české litografie 1819–1850. Kat. výst. Národní galerie v Praze. Praha 1996
Roman Prahl et al., Posedlost kresbou. Počátky Akademie umění v Praze 1800–1835. Praha 1998
Kolektiv autorů, Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic. Praha 2001 (příslušné části)
Adam Hnojil (ed.), V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona, Olomouc – Praha 2004 (příslušné části)
Roman Prahl (ed.), Josef Bergler a grafika v Praze 1800–1830. Olomouc – Praha 2007
Radim Vondráček (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814–1848. Praha 2008 (příslušné části)
Tereza Donné, Výroční prémie Krasoumné jednoty v Praze ve 2. polovině 19. století, bak. práce ÚDU FFUK, Praha 2011
Roman Prahl, Radim Vondráček a Martin Sekera, Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století. Praha 2015
Markéta Dlábková, České ilustrované časopisy 2. poloviny 19. století, dis. práce ÚDU FFUK. Praha 2016
Petr Wittlich, Josefa Mánesa svíce, in: Eva Bendová – Pavla Machalíková (eds)., Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století. Kat. výst. Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 2019, s. 105-107
Lucie Vlčková a kol., Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění. Kat. výst. Umělecko-průmyslové museum v Praze. Praha 2020
Lucie Daňková, „Živý obraz“ a jeho praxe v českém prostředí 2. poloviny 19. století, bak. práce ÚDU FFUK 2016
Petr Šámal, Páry zemské Hermíny Laukotové, Ars linearis 2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK