PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění baroka I: Baroko a město (Bc 2016-2021) - ADU100522 ((Bc od 2016 do 2021))
Anglický název: Seminar of Baroque Art I: Baroque and the City (Bc 2016-2021)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Macek, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (21.09.2021)
Seminář umění baroka 2021/22: barokní proměna města

Historická města v českých zemích prošla v 17. a 18. století hlubokou výtvarnou proměnou, která způsobila, že lze mnohá z nich – i přes jejich všudypřítomný gotický základ – v mnoha ohledech považovat za ryze barokní. Proměna se netýkala jen hlavních městských dominant, ale také měšťanských domů, veřejných prostor a budov a – v neposlední řadě – sakrálních i světských interiérů, jejichž syntetické výtvarné pojetí dokázalo pozoruhodně propojit architekturu s malířstvím a sochařstvím. Tyto zásah lze vnímat jako „moderní“ vstupy italsky orientované tvorby, ovšem stejně tak je lze číst jako pozoruhodný dialog s minulostí, která je pod barokním hávem mnohdy ukryta. Osou barokního semináře v tomto roce proto bude objevování a zkoumání fascinujícího fenoménu barokní proměny měst v nejrůznějších polohách a variacích s důrazem na poznání konkrétních míst a výtvarných celků prostřednictvím exkurzí za účasti specialistů na architekturu, malířství i sochařství. Zajímat nás budou i společenské souvislosti této proměny nebo způsoby, jimiž byl nový „barokní“ obraz měst šířen a tím i obecně akceptován.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK