PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář umění baroka I: Pozdní baroko v českých zemích a v Evropě (Bc od 2016) - ADU100428 ((Bc od 2016))
Anglický název: Seminar of Baroque Art I: Late Baroque in the Czech Lands and in Europe (Bc from 2016)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Macek, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100202
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (20.09.2019)
Seminář umění baroka bude ve školním roce 2019/2020 věnován pozoruhodnému období druhé poloviny 18. století, které z evropského hlediska představuje dobu fascinujícího hledání a mnoha paralelních uměleckých proudů. V rámci semináře se pokusíme charakterizovat nejen situaci v českých zemích, ale i hlavní evropské umělecké tendence, které nám pomohou vřadit domácí uméní do patřičného kontextu. V referátech budeme zkoumat konkrétní umělce a jejich dila, tak různé uměnovědné pohledy na jednotlivé fenomény.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK