PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář umění baroka: Barokní sakrální prostor (Bc 2011-2015) - ADU100363 (Barokní sakrální prostor (Bc 2011-2015))
Anglický název: Seminar of Baroque Art: Baroque Sacral Space (Bc 2011-2015)
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU100361
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Macek, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Prerekvizity : ADU100109
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2018)
Tématem letošního semináře bude fascinující svět barokního sakrálního umění. Na vybraných příkladech sakrálních realizací ze 17. a 18. století budeme sledovat fascinující proměny architektonického prostoru a jeho dialogu se sochařskou a malířskou výzdobou. Většina setkání semináře se bude tentokrát odehrávat v terénu. V zimním semestru budeme navštěvovat především pražské stavby (kostel Panny Marie Vítězné, Panny Marie Sněžné, sv. Ignáce, sv. Františka Serafinského ad.), v letním je pak doplníme vybranými mimopražskými příklady. Seminář je určen nejen těm, kteří se barokem dlouhodobě zabývají, ale také – a v jistém smyslu zejména – těm, kteří barokní svět teprve objevují a snaží se v něm co nejlépe zorientovat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK