PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Umění středověku - ADU100112
Anglický název: Medieval Art
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK