PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současná česká režie v praxi - ADIVV800
Anglický název: Contemporary Czech Directors in Practice
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (11.03.2014)
Individuálně vedený seminář, v rámci něhož si studenti mohou ověřit problematiku inscenační praxe
prostřednictvím přímé zkušenosti. Studenti si individuálně domluví s konkrétním tvůrcem a divadlem účast na
procesu přípravy inscenace od první fáze zkoušení po premiéru inscenace. Zvolenou inscenaci předem konzultují
s pedagogy KDV. Výsledek účasti na tvůrčím procesu studenti představí na společném semináři pořádaném ve
zkouškovém období. V prezentaci by měli být studenti schopni nejen popsat konkrétní proces tvorby a jeho
výsledek, ale dát jej do širších historických a teoretických souvislostí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK