PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Všední a sváteční den v antice - ADIVV211
Anglický název: Ancient Everyday and Festive Life
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (21.01.2011)
Cílem přednáškového cyklu je seznámit studenty s antickou životní realitou. Hlavní důraz bude kladen na klíčové
jevy, které vytvoří rámec, do něhož si studenti budou moci sami zasazovat fakta o antickém Řecku a Římu. Před
každou přednáškou si studenti přečtou úryvky z antické literatury v českých překladech, které jim pomohou k
lepšímu pochopení výkladu.

1. Archaické Řecko (10.-6. století př. Kr.)
2. Klasické Řecko (5.-4. století př. Kr.)
3. Poklasické Řecko (3.-2. století př. Kr.)
4. Řecké náboženství. Věřili Řekové svým mýtům? O výhodách a úskalích společnosti bez kněží a
posvátných knih.
5. Funkce řecké kultury. K čemu byla Řekům filosofie a jak vznikl trh s uměním?
6. Řecká společnost. Proč Řekové obdivovali umění, ale nikdo nechtěl být umělcem?
7. Římská republika (5.-1. století př. Kr.)
8. Římská armáda. K čemu je vojsku kultura a jak války ovlivňují umění?
9. Rané římské císařství (27 př. Kr. – 284 po Kr.)
10. Raně křesťanský Řím (313-476).
11. Byzantská říše. Čím Konstantinopol přispěla k antické kultuře?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK