PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teatrologická exkurze - ADIVV054
Anglický název: Theatre Studies Field Trip
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Vyučující: doc. Petr Christov, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (01.10.2012)
Kurz je určen především studentům oboru Divadelní věda. Nedílnou součástí studia divadla je i praktický kontakt
s divadelní praxí a realitou divadelního provozu.
Předmět mohou studenti splnit zejména následujícími způsoby:

- absolvováním exkurze vypsané a organizované KDV (dle aktuální nabídky)

- aktivní účastí na vybraném divadelním festivalu/konferenci tuzemském či zahraničním; aktivní účastí se rozumí
např. tvůrčí spolupráce na realizaci festivalových zpravodajů, psaní recenzí, komentářů apod., aktivní účast na
konferenci (s příspěvkem i bez) apod.

Svou konkrétní volbu (nejedná-li se o akci organizovanou katedrou) student konzultuje s vedoucím KDV

Atestace:

Student zpracuje jednak písemnou zprávu (rozsah 1-2 str.) o svých aktivitách, o jejich podobě, rozsahu, formě (vč.
případných odkazů na svou aktivní tvorbu, ukázek aj.) a zároveň písemnou práci (cca 3-5 str.), v níž zhodnotí
navštívenou akci (např. formou recenze/í, eseje, apod.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK