PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antická tradice v poantické Evropě - ADIVPV020
Anglický název: Ancient Tradition in Post-Ancient Europe
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (26.09.2016)
Tento přednáškový cyklus se věnuje problematice reflexí antického umění v pozdějších uměleckých etapách,
zejména v českém a středoevropském umění.

Sylabus:

1. Byzantská říše, Benátky a západní Evropa

2. Západní Evropa mezi antikou a středověkem

3. Středověké renesance

4. Gotika a antika

5. Ducento a Trecento

6. Quattrocento

7. Cinquecento

8. Obnova antické triumfální symboliky

9. Obnova antické rezidence v evropské renesanci

10. Baroko a antika

11. Novoklasicismus/romantismus

12. Antická tradice ve druhé polovině 19. a ve 20. století

Literatura:

Antické tradice v českém umění (Classical Tradition in Czech Art), Národní galerie, Praha 1982.

Varcl, L. ed.: Antika a česká kultura. Praha 1978.

Boglar, R. R. ed.: Classical influences on European culture, A.D. 500-1500. Proceedings of an International
Conference, Kings College, Cambridge, April, 1969. Cambridge 1971.

Boglar, R. R., ed.: Classical Influences on European Culture, A.D. 1500-1700. Proceedings of an International
Conference Held at King's College, Cambridge, April 1974. Cambridge 1976.

Boglar, R. R., ed.: Classical Influences on Western Thought A.D. 1650-1870. Proceedings of an International
Conference Held at King's College, Cambridge, March 1977. Cambridge 1979.

Finley, M. I.: The Legacy of Greece: A New Appraisal. Oxford 1981.

Günther, H.: Die Renaissance der Antike. Weimar 1997.

Jenkyns, R. ed.: The Legacy of Rome: A New Appraisal. Oxford 1992.

Settis, S. ed.: Memoria dell’antico nell’arte italiana, I.-III. Torino 1984-1986

Svoboda, K.: Antika a česká vzdělanost od obrození do první války světové. Praha 1957.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK