PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Středověká architektura jako jeviště - ADIVM510
Anglický název: Medieval Architecture as a Stage
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADIVV510
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (01.10.2013)
Kurs má dvojí cíl. Studenti se především seznámí se středověkou architekturou: s vývojem architektonických
forem, stavebních technik, organizaci městského prostoru a hlavními stavebními typy mezi koncem antiky a
počátkem novověku, tedy zhruba od 5. do 14. století. Na základě těchto znalostí bude možné vysvětlit význam
středověké architektury jakožto jeviště církevních a dvorských slavností. Hlavní pozornost bude proto věnována
funkci jednotlivých částí chrámového prostoru a panovnických rezidencí i jejich historickému vývoji.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK