PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antická tradice v poantické Evropě II. - ADIVM394
Anglický název: Ancient Tradition in Post-Ancient Europe II
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (22.01.2019)
Obsahem kursu jsou antické tradice v evropském umění od 15. do 19. století. Vývoj evropské civilizace byl
zásadním způsobem ovlivňován souvislou a mnohovrstevnatou interakcí s hlavními centry šíření řecko-římského
dědictví. Studenti se během cyklu seznámí s mechanismy této interakce, jejími podněty, motivacemi a historickými
okolnostmi. Ve výkladu bude preferováno výtvarné umění, na němž lze recepci antiky názorně demonstrovat
prostřednictvím obrazové dokumentace. Výzkum recepce antiky je velmi mladá vědecká disciplína, která se však
začala v posledních desetiletích bouřlivě rozvíjet a přednáškový cyklus studenty seznámí s nejdůležitějšími
výsledky nejnovějšího bádání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK