PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evropské dvorské slavnosti od středověku do renesance - ADIVM220
Anglický název: Court Festivals from European Middle Ages to Renaissance
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 6
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADIVV176
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (08.10.2010)
Obsah kurzu:

Kontext, forma a místo konání dvorských slavností, vývoj v prostoru a čase. Divadelní aspekty dvorských slavností.
Antická inspirace. Vliv nových technologií na podobu dvorských slavností (vodotrysky, ohňostroje, atd.). Organizace
dvorských slavností a způsoby jejich propagace. Dvorské slavnosti a monumentální architektura. Dvorské slavnosti jako
prostředek komunikace mezi panovníkem, jeho politickými partnery a poddanými.

Atestace:

zkouška

Literatura:

CHARTROU, Joseph, Les Entrées solennelles et triumphales a la Renaissance 1284-1551, Paris 1928
NAGLER, A.M., Theatre Festivals of the Medici, 1539?1637 (1964, reprinted 1976)
LANDWEHR, John, Splendid ceremonies. State entries and royal funerals in the Low Countries, 1515-1791, Nieuwkoop
1971
STRONG R., Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650, Woodbridge1984.
WADE, Mara R., Triumphus Nuptialis Danicus: German Court Culture and Denmark. The Great Wedding of 1634,
Wiesbaden, 1996
WATANABE-O?KELLY, Helen, Triumphal Shews. Tournaments at German-speaking courts in their European context 1560
-1730, Berlin 1992
WATANABE-O?KELLY, Helen, Court Culture in Dresden: From Renaissance to Baroque, Basingstoke and New York 2002
MULRYNE, Ronnie, GOLDRING, Elisabeth, eds., Court Festivals of the European Renaissance: Art, Politics and
Performance, Ashgate, 2002. MULRYNE, Ronnie, et alii, eds., Europa Triumphans: Court and Civic Festivals in Early
Modern Europe, Aldershot 2004SEIPEL, W., ed., Wir sind Helden. Habsburgische Feste in der Renaissance, Innsbruck
2005.
BALME, C. A. di, VARALLO, F., ed., Feste Barocche. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra cinque e settecento,
Torino 2009.

On line:
British Library, London: http://www.bl.uk/treasures/festivalbooks/homepage.html
The Getty: http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/festivals/index.html
The Warburg Institute, London: http://catalogue.ulrls.lon.ac.uk/search/Y?SEARCH=Warburg%20Institute%20digital%
20copy%20%20Festivals%20&searchscope=24&SORT=A
Wolfenbütel: http://www.hab.de/bibliothek/wdb/festkultur/index.htm
Professor Frank Mohler: http://www1.appstate.edu/orgs/spectacle/index.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK