PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Antika pro začátečníky - ADIV024
Anglický název: Ancient Times for the Beginners
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (07.02.2016)
Seznámení se základními rysy antické kultury ve všech jejích podobách.
• Homér, Ílias, 6. zpěv
• Hésiodos, Práce a dni
• Sapfó, Verše na Afrodítu, Vyznání, Přijď k nám!
• Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, s. 31-65
• Hérodotos: 1, 131-140 (Peršané); 1, 192-199 (Babylóňané); 2, 35-99 (Egypťané)
• Thúkýdidés 1, 1-23; 2, 34-47
• Platón, Obrana Sókrata 17-24, 31-35
• Platón, Ústava 514-520, 593-607
• Aristotelés, Poetika
• Theokritos, Kouzelnice
• Démosthenés, 4. řeč proti Filippovi
• Arriános, T ažení Alexandra 3, 8
• Plinius, Historia naturalis, kniha 26
• Titus Livius, Dějiny římské, 1. kniha
• Horatius, Satiry: 5 (výlet do Brundisia)
• Ovidius, Proměny 13 a 14 (příběhy Aenéovi)
• Augustus, Res gestae
• V ergilius, Aeneis, 1. kniha
• Suetonius, Životopisy dvanácti císařů, 8 (Domitianus)
• Flavius Josephus, O válce židovské 7
• Plótínos, O duchovní kráse
• Augustinus, V yznání (hlava 7-24)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK