PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní turecká literatura - ADIV00136
Anglický název: Modern Turkish Literature
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Podmínky úcasti: Kurz je otevren všem studentum a nevyžaduje žádné predchozí znalosti. Od studentu je vyžadována
pravidelná cetba vybraných literárních textu (v prekladech i v originále), diskuze o nich v hodinách a prednesení referátu
na dané téma.
Zakoncení: Kurz je zakoncen zápoctem v letním semestru. K zápoctu je vyžadováno prectení predepsané literatury a
diskuze nad ní.
Popis kurzu: Prednáška seznamuje studenty s moderní tureckou literaturou od vzniku prvního modernistického hnutí na
konci 19. století do soucasnosti. Velká pozornost je venována nejen výkladu o historickém vývoji moderní turecké literatury
a jednotlivých žánru, ale také propojení mezi literaturou a spolecenskými událostmi.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Základní studijní literatura (v evropských jazycích)

Ahmet Ö Evin, Origins and Development of the Turkish Novel. Minneapolis: Bibliotheca Islamica 1983.

Beatrix Caner, Türkische Literatur. Klassiker der Moderne. Zürich: Olms 1998.

Finn, R.: The Early Turkish Novel. 1872-1900. Isis Press, Istanbul 1984.

Stanislawa Plaskowicka-Rymkiewicz, M. Borecka a M. Labecka-Koecher, Historia literatury turieckiej. Wroclaw: Ossolineum 1971.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Okruhy témat:

1. Tanzimat a vznik turecké literatury

2. První romanopisci a dramatici I: ?inasi, Nam?k Kemal, Ziya Pa?a

3. První romanopisci a dramatici II: Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Samipa?azade Sezâî

4. Skupina Bohatství v?d (Servet-i Fünun ) a Úsvit budoucnousti (Fecr-i Ati)

5. Halid Ziya U?akl?gil

6. Tzv. Národní literatura - Milli Edebiyat 1

7. Milli Edebiyat 2

8. Halide Edip Ad?varová

9. Turecká próza po vzniku republiky: Kemalistická próza 1923-1950

10. Yakup Kadri Karaosmano?lu a Ahmet Hamdi Tanp?nar

11. Turecká poezie po vzniku republiky: hnutí Garip, Naz?m Hikmet, Ahmet Hamdi Tanp?nar, Yahya Kemal

12. Anatolský román (50.-70. léta)

13. Ya?ar Kemal

1. Turecké divadlo po vzniku republiky

2. Turecká moderna: hnutí bunalt?, O?uz Atay, Ferit Edgü, Sevgi Soysalová, Latife Tekinová

3. Modernistická poezie: hnutí ?kinci Yeni

4. Sou?asná turecká literatura (od 90. let do sou?asnosti)

5. Orhan Pamuk

6. Historický román

7. Islamistický román

8. Menšiny v sou?asné literatu?e

9. Ženské spisovatelky

10. Turecká literatura v exilu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK