PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Osmanská literatura - ADI400122
Anglický název: Ottoman Literature
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (22.08.2007)

Kurz poskytne posluchači úvod do klasické osmanské poezie, prózy a estetiky a seznámí ho se základními formami
osmanské narace a hlavními literáty. Součástí kurzu je také četba vybraných literárních děl (pro neturečtináře budou
vybrány texty v češtině, angličtině a němčině).
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (06.05.2008)

Literatura:

E.J.W Gibb, A History of Ottoman Poetry I-VI. London 1901-1902, dopln?no a rozší?eno 1958 (nové vydání Gibb Memorial Trust 2005).

Philologiae Turcicae Fundamenta II. Wiesbaden: Otto Harrasowitz 1964.

Walter G. Andrews, Najaat Black, Mehmet Kalpakl?, Ottoman Lyric Poetry. An Anthology. Austin: University of Texas Press 1997.

Jelena I Maštakova, Tureckaja literatura konca 17 - na?ala 19 vjeka. Moskva: Nauka 1984.

Victoria Rowe Holbrook, The Unreadable Shores of Love. Turkish Modernity and Mystic Romance. Austin: University of Texas Press 1994.

Turk Dili ve Edebiyati Ansiklopedisi I-VII. Istanbul: Dergah 1977.

Osman Aga z Temešváru, Ve stínu k?íže. Praha: Brody 2001.

Walter G. Andrews, Poetry's Voice, Society's Song. Ottoman Lyric Poetry. Seattle and London: University of Washington Press 1985

Robert Finn, The Early Turkish Novel. 1872-1900. Istanbul: Isis Press 1984.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (22.04.2008)

Sylabus kurzu

Zimní semestr

1. úvod do osmanské literatury, bibliografie k osman. liter.

2. úvod do staroturecké literatury do 13. století

3. mystická poezie v Anatolii - Džaláloddín Rúmí, Sultan Veled,

Yunus Emre

4. raná osmanská literatura (13.-15. století)

5. kulturní zdroje osmanské literatury

6. úvod do estetiky osmanské poezie

7. vrcholné období osmanské literatury I (15.-17. století)

8. vrcholné období osmanské literatury II

9. metrika a poetika osmanského verše, rétorické figury a žánry

osmanské poezie

10. anatomie osmanské básn?

11. osmanská literatura v 17.-18. století: "indický styl" a pozdn?

osmanská literatura

12. osmanské básní?ky

13. osmanská poezie a reálný život

Letní semestr - okruhy témat

1. lidová literatura

2. vzd?lání a vzd?lanci v osmanské spole?nosti

3. osmanská poezie v komparativním pohledu: evropská a osmanská estetika

4. "období tulipán?" a po?átky westernizace osmanské ?íše

5. cesty po Západ? i Východ?: osmanské cestopisy

6. tanzimat a kulturní transformace osmanské ?íše

7. po?átky osmanského románu

8. osmanské drama

Podmínky pro získání zápo?tu: pravidelná ú?ast na hodinách a ?etba

text?, test na konci letního semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK