PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Židovské obce v arabském světě - ADI400031
Anglický název: Jewish Communities in the Arab World
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (02.02.2004)

Cílem semináře je seznámit studenty se základy právního postavení Židů v islámských zemích, jak je zachyceno v sunnitském a šicitském právním systému (probírány budou významy základní terminologie: ahl al-kitáb, ahl adh-dhimma, džizja, atd.), a se stručnými dějinami hlavních obcí. Seminář bude sledovat historický vývoj vztahu islámu k judaismu na základě Koránu, hadíthů a pozdější arabské historické a teologické literatury. Těžištěm semináře bude rozbor středověké muslimské polemické literatury a pohled jednotlivých muslimských autorů na základní otázky islámské polemiky s judaismem: důkazy Muhammadova vystoupení v Tóře, zfalšování Písma a abrogace mojžíšského zákona. Na tuto část bude navazovat sledování postoje vůdčích židovských osobností vůči islámu a jejich reakce na polemické výpady muslimů. Na semináři budou čteny ukázky z arabských a hebrejských apologetických děl židovských autorů, kteří se zabývali polemikou s islámem. Mezi hlavními budou vykládány knihy: Sefer Kuzari, Ma´amar jišmacel, Igeret Tejman, Tanqíh al-adján ath-thaláth, a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK