PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba ve zvoleném jazyce II - ADI400024
Anglický název: Readings in Elective Language II
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz navazuje na Četbu ve zvoleném jazyce I (anotace viz DI400021). Zaměřuje se na složitější texty a prohloubení výkladu gramatických jevů.
Poslední úprava: BVAKUCER (25.05.2005)
Literatura

Literatura:

Literatura bude poskytnuta vyu?ujícím. Jedná se o novinové ?lánky, odborné texty a kapitoly z literárních d?l, která

budou na hodin? ?tena.

Dopl?ující literatura:

Alev Tekinay, Günayd?n. Einführung in die moderne türkische Sprache II. Wiesbaden: Reichert 2005.

Mehmet Hengirmen a Nurettin Koç, Türkçe o?reniyoruz III-IV. Ankara: Engin 1983 (nové vydání 1990).

Herbet Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1986 (11. p?epracované vydání).

Geoffrey Lewis, Turkish Grammer. Oxford University Press 2001 (2. vydání).

Poslední úprava: BVAKUCER (06.05.2008)
Sylabus

Sylabus kurzu

Zimní semestr:

1. úvod, krátký nau?ný text

2. gramatika, stylistika

3. literární text 1 - próza

4. gramatika, stylistika

5. literární text 2 - próza

6. gramatika, stylistika

7. novinový ?lánek 1

8. gramatika, stylistika

9. novinový ?lánek 2

10. gramatika, stylistika

11. ekonomický text

12. gramatika, stylistika

13. novinový ?lánek 3

Letní semestr:

1. gramatika, stylistika

2. text - literární kritika

3. text - právo

4. technický text

5. text - historie

6. gramatika, stylistika

7. text - náboženství

8. literární text 3 - poezie

9. text - léka?ství

10. text - sport

11. novinový ?lánek 4

12. literární text 4 - fejeton/sloupek

13. literární text 5 - úryvek z románu

Požadavky na zápo?et: pravidelná ú?ast na hodinách, test na konci

každého semestru

Poslední úprava: BVAKUCER (22.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK