PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - ADI400020
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (23.01.2004)

Dvousemestrový historický seminář magisterského studia. Jeho cílem je prohlubovat komplexní znalosti techniky, metody a metodologie historikovy práce a na jejich základě samostatně zpracovávat monografickou syntézu v podobě diplomní práce na zadané téma. Student písemně zpracuje a konzultuje jednotlivé části diplomové práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK