PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Proseminář [1] - ADI400006
Anglický název: Proseminar [1]
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVASEDMI (23.01.2004)

Dvousemestrový seminář základního studia. Cílem je seznámit studenty
1) se základními pojmy historikovy práce (metodologie, metoda, technika), vyložit a procvičit základy techniky s důrazem na heuristiku a
2) s dějinami výzkumu islámských zemí v Čechách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK