PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Arabské nedivadlo - ADI200030
Anglický název: Arabic Non-Theatre
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Provazníková
Mgr. Adam Pospíšil
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus.docx Sylabus_Arabské nedivadlo LS2018/2019 Mgr. Adéla Provazníková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Adéla Provazníková (23.01.2019)
Tento výběrový seminář divadelní tvorby v arabštině je určen studentům a studentkám arabštiny, kteří mají zájem prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti formou přípravy divadelního představení v arabštině. Seminář je tak koncipován jako praktické rozšíření výuky arabštiny a arabské literatury. Finálního výstupu semináře, tedy divadelního představení, bude dosaženo soustavnou kolektivní prací na výběru vhodného textu a jeho zpracování formou scénáře. Během semináře se studenti budou podílet i na dalších úkolech spojených s přípravou představení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Provazníková (23.01.2019)

  • Umožnit studentům a studentkám využít a prohloubit znalosti arabštiny

  • Zkvalitnit veřejný projev a rétorické schopnosti v arabštině

  • Tvůrčí práce s autentickými arabskými texty

  • Připravit divadelní představení pro uvedení na festivalu Nad Prahou půlměsíc

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Provazníková (23.01.2019)

Pravidelná docházka (max. 3 neomluvené absence), aktivní účast na semináři a plnění průběžně zadávaných úkolů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Adéla Provazníková (23.01.2019)

Kurz je určen především pro oborové studenty KBV všech ročníků se znalostí arabštiny. Externí zájemci můžou být do kurzu přijati po individuální domluvě a na základě kapacitních možností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK