PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský seminář - ADE511022
Anglický název: Translation Seminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace
Seminář se zaměřuje na teorii a (zejména) praxi překladu. Společně budeme diskutovat nad vybranými texty k teorii překladu a kulturního transferu. Poté se zaměříme na dosud nepřeložené německé fejetony Pavla Eisnera, jejichž překladům bude věnována většina semestru. Zdařilé překlady budou zahrnuty do publikace plánované na rok 2024/25.

Poslední úprava: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (09.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Překlady vybraných textů v redakční spolupráci s ostatními účastníky a vedoucím předmětu. Pravidelná aktivní účast.

Poslední úprava: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (02.02.2023)
Literatura - němčina

FISCHER, Otokar: Duše, slovo, svět. Praha: ČS, 1965.

KOELTZSCH, Ines, ed., KUKLOVÁ, Michaela, ed. a WÖGERBAUER, Michael, ed. Übersetzer zwischen den Kulturen: der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln: Böhlau, 2011. 316 s. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. N.F., Reihe A, Slavistische Forschungen; Bd. 67. ISBN 978-3-412-20550-8.

LEVÝ, Jiří: Umění překladu. 3. vyd. Praha: Železný, 1998 (či další vydání).

Prager Presse 

Poslední úprava: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (27.06.2023)
Sylabus

1

20.2.

Organisatorisches.

2

27.2.

Übersetzungskonzeptionen Jiří Levýs und Otokar Fischers

 

3

5.3.

Paul Eisner – über ihn und seine Übersetzungskonzeption

 

12.3.

 (samostatná práce)

4

19.3.

P. Hanáková - Déjà vu; E. Sabolová - Linden

5

26.3.

B. Jánská – Gramophonplatten; L. Zachrdlová – Prager Schuldeutsch

6

2.4.

V. Kaňka – Der Leser in der Straßenbahn; R. Pawera – Das Azaleen-Wunder

9.4.

(zahr. cesta vyučujícího)

7

16.4.

J. Kaftan – Exotische Short-Story;  S. Hrňová - ?

8

23.4.

P. Hanáková – Popularity Election; E. Sabolová – Das Idioten-Spiel

9

30.4.

B. Jánská – Die Helden des Jahres; L. Zachrdlová – Umgang mit Büchern

10

7.5.

V. Kaňka – Der Tod des Dichters; R. Pawera – Antiquitäten

11

14.5.

J. Kaftan – Baťas Traum; S. Hrňová - ?

Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (09.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK