PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderne deutsche Philosophie - ADE511016
Anglický název: Modern German Philosophy
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Anotace - němčina
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (18.01.2024)
Cílem přednášky je seznámit posluchače přehledně s hlavními postavami a proudy moderní evropské filosofie od počátku 20. století po postmodernu a se základními problémy, jež byly v této době tematizovány. Důraz bude kladen na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače prakticky zasvětit do interpretace moderních filosofických textů a problémů spojených s jejich překladem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK