PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderne deutsche Philosophie - ADE511016
Anglický název: Modern German Philosophy
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Anotace - němčina
Poslední úprava: PhDr. Jiří Starý, Ph.D. (24.09.2021)
MODERNÍ FILOSOFIE

Cílem přednášky je seznámit posluchače přehledně s hlavními postavami a proudy moderní evropské filosofie od počátku 20. století po postmodernu a se základními problémy, jež byly v této době tematizovány. Důraz bude kladen na filosofii německy mluvících zemí. Přednáška by měla posluchače prakticky zasvětit do interpretace moderních filosofických textů a problémů spojených s jejich překladem.
Předpokladem k udělení atestu je:

- pravidelná aktivní (sic!) účast na hodinách,
- příprava textů (překlad a analýzy),
- vypracovávání a prezentace referátů
- odevzdání dvou analýz filosofického textu
- nastudování předepsané sekundární literatury

Texty pro jednotlivá sezení spolu s programem a seznamem referatu a literatury budou zapsaným studentům zaslány přes úschovnu. Sekundární literatura může být na požádání zpřístupněna.

Program
1. Novomarxismus: György Lukács

2. Liberální racionalismus: Karl Popper

3. Frankfurtská škola I: Max Horkheimer, Theodor Adorno

4. Frankfurtská škola II: Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann

5. Fenomenologie a Edmund Husserl

6. Kierkegaard

7. Gabriel Marcel, Max Scheler a Karl Jaspers

8. Martin Heidegger

9. Ernst Jünger

10. Analytická psychologie, Carl Gustav Jung

11. Albert Camus

12. Jean Paul Sartre

13. Hermeneutika, Gadamer

14. Strukturalismus, de Saussure, Foucault

15. Dekonstrukce, Derrida

I. PRIMÁRNÍ TEXTY
György Lukács: Freie oder gelenkte Kunst; in: Schriften zur Ideologie und Politik, číst s. 442-456, přeložit s. 453-6; Karl Raimund Popper: The Open Society and its Enemies, II 278-280; Max Horkheimer - Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung, s. 300-303; Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, I 91-93; Edmund Husserl: Arbeit an den Phänomenen, s. 16-8, 20-22; Søren Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode, s. 24-7; Gabriel Marcel: Incarnate Being, s. 18-21; Martin Heidegger: Sein und Zeit, s. 140-2; Ernst Jünger: Über die Gefahr, přečíst s. 620-26, přeložit s. 624-26; Carl Gustav Jung: Čtvrtá přednáška, in: Analytická psychologie, její teorie a praxe, s. 114-133; Albert Camus: The Rebel, s. 100-104; Jean-Paul Sartre: Determination und Freiheit, přečíst celou stať, přeložit s. 26-30; Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode ii.57-65; Michel Foucault: Archeologie des Wissens, s. 262-265; Jacques Derrida, A Certain Impossible Possibility of Saying the Event, in: The Late Derrida, s. 230-236

II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA
Petříček Miroslav, Úvod do (současné) filosofie, 4. vyd., Praha, Herrmann a synové 1997
Petříček, Miroslav Myšlení obrazem Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann & synové, 2009
Störig, Hans Joachim, Malé dějiny filozofie, Praha: Zvon, 1996

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK