PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuelle Themen der synchronen Linguistik - ADE511001
Anglický název: Current topics in synchronic linguistics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Záměnnost : ADE510001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (17.01.2024)
Předmět se zaměřuje na stěžejní témata současných lingvistických diskusí v oblasti gramatiky, pragmatiky a lexikologie současné němčiny. Navazuje na lingvistické předměty bakalářského studia, resp. na morfologickou, syntaktickou, pragmatickou a lexikální komponentu předchozích filologických kurzů, kterou systematicky rozvíjí, a to po stránce teoretické i aplikační. Uplatňuje se kontrastivní pohled na německé struktury na bázi češtiny.

Kromě výkladu a aplikačních cvičení v semináři jsou studenti vedeni k analýze konkrétních vybraných aktuálních odborných i cvičebních textů a ke zdokonalování se v zacházení s různými kodexy (gramatiky, slovníky apod.) i korpusovými nástroji.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (17.01.2024)

BELICA, Cyril (2011): Semantische Nähe als Ähnlichkeit von Kookkurrenzprofilen. In: Abel, Andrea/Zanin, Renata (Hrsg.): Korpora in Lehre und Forschung. Bozen-Bolzano University Press. Freie Universität Bozen-Bolzano, S. 155–178. 

 

BERGENHOLZ, Henning (2016): Eine Korpusanalyse ist eine überflüssige Zeremonie. In: Schierholz, Stefan J. et al. (Hrsg.): Wörterbuchforchung und Lexikographie, Berlin et al.: de Gruyter, S. 155–168.

 

HEINOLD, Simone (2012): Gut durchlesen! — Der deutsche Imperativ und seine funktionalen Synonyme. Ein Vergleich mit dem Finnischen. Deutsche Sprache 40, 1, S. 32–56.

 

KILIAN, Jörg (2003): Wörter im Zweifel. Ansätze einer linguistisch begründeten kritischen Semantik. In: Linguistik online 4/16. Dostupné na

 https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/800

 

KOCH, Peter – OESTERREICHER, Wulf (2007): Schriftlichkeit und kommunikative Distanz. Zeitschrift fur germanistische Linguistik, 35, 3, s. 346–375.

 

PERKUHN, Rainer – BELICA, Cyril (2006): Korpuslinguistik – das unbekannte Wesen oder

Mythen über Korpora und Korpuslinguistik. In: Sprachreport 1/2006, S. 2–8. Verfügbar unter http://pub.ids-mannheim.de/laufend/sprachreport/sr06.html 

 

RINAS, Karsten (2010): Partikeln als semantische Mumien: Zur Bedeutung von wohl, vielleicht und snad in Ausrufesatzen. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, 6, s. 113–128.

 

SOLFJELD, Kare (2012): Indikativ in deutscher indirekter Rede – die Perspektive des Fremdsprachenunterrichts. Deutsch als Fremdsprache, 42, 4, s. 209–2017.

 

ŠEMELÍK, Martin (2017): Zu neuen Möglichkeiten der lexikographischen Erfassung von Wortbildungskonkurrenzen. Ge- vs. -werk korpuslinguistisch betrachtet, In: International Journal of Lexicography, 3/30, S. 350–381.

 

THURMAIR, Maria (2016): Dürfte, könnte… wöllte, söllte? Zur Frage der Umlautung als Modusmarker im Destandardisierungsdiskurs. In: Rössler, Paul (Hrsg.): Standardisierungsprozesse und Variation. Beitrage zur Engfuhrung

von Standardsprachenforschung und Variationslinguistik. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, S. 115–134.

 

VACHKOVÁ, Marie (2009): Korpusbasierte Betrachtungen im lexikalisch-syntaktischen Bereich. In: Peloušková, Hana – Káňa, Tomáš (Hg.): Deutsch und Tschechisch im Vergleich, S. 7–27.

 

(výběr) 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (03.01.2024)

- účast 

- referát 

- korpusová rešerše 

- ústní zkouška 

AKTUALIZCE: obsah zkoušky: látka probraná do Vánoc, změna místnosti: Celetná 024

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK