PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Deutsche in den böhmischen Ländern - ADE510014
Anglický název: Germans in the Czech Lands
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět začíná první týden semestru!
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D.
Anotace - němčina
Poslední úprava: Mgr. Václav Smyčka, Ph.D., Ph.D. (03.02.2022)
Die Deutschen bzw. Deutschböhmen und Deutschmährer gehörten seit Jahrhunderten - von den Přemyslidenfürsten bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts - zu den integralen Bestandteilen, ja (Mit-)Produzenten der Kultur, Politik und Öffentlichkeit der böhmischen Länder. Diese Veranstaltung bietet in den Vorlesungsteilen einen chronologischen Überblick der Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern, in den Seminarteilen werden kurze Texte zu verschiedenen Aspekten ihrer Historie und Historiographie diskutiert.
Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (11.02.2019)

Weiterführende Literatur:

ALEXANDER, Manfred. Quellen zu den deutsch-tschechischen Beziehungen 1848 bis heute. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe. ISBN 3-534-13885-6. 

BENEŠ, Zdeněk. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-86010-55-4.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1440-3.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1939-1946. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1637-9.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Tschechen und Deutsche 1918-1938. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1967.

HAHNOVÁ, Eva a Hans Henning HAHN. Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn: Schoningh, 2010. ISBN 978-3-506-77044-8.

HÖHNE, Steffen a Andreas OHME. Prozesse kultureller Integration und Desintegration: Deutsche, Tschechen, Böhmen im 19. Jahrhundert. München: Oldenbourg, 2005. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. ISBN 3-486-57588-0.

HÖHNE, Steffen a Ludger UDOLPH. Deutsche, Tschechen, Böhmen: kulturelle Integration und Desintegration im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau, 2010. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe A, Slavistische Forschungen. ISBN 978-3-412-20493-8.

HÖHNE, Steffen a Marek NEKULA. Sprache, Wirtschaft, Kultur: Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicium, 1997. ISBN 3-89129-630-4.

HÖHNE, Steffen. Nesmrtelní smrtelní: příběh o zániku česko-německo-židovského soužití na území Čech slovem a obrazem. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2001. ISBN 80-85844-78-8.

KAISER-KAPLANER, Ingrid. Tschechen und Deutsche in Böhmen und Mähren im Zeitraum 1920-1946: dargestellt anhand erzählter Erinnerungen, Chroniken und Literatur. Klagenfurt: Hermagoras, 2002. Studia Carinthiaca. ISBN 3-85013-898-4.

KAISEROVÁ, Kristina a Miroslav KUNŠTÁT. Die Suche nach dem Zentrum: Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster: Waxmann, 2014. ISBN 978-3-8309-3202-4.

KOSCHMAL, Walter, Marek NEKULA a Joachim ROGALL. Deutsche und Tschechen: Geschichte, Kultur, Politik. Bonn: Bundeszentrale fur Politische Bildung, 2005. Schriftenreihe / Bundeszentrale für Politische Bildung. ISBN 3-89331-637-X.

KŘEN, Jan. Die Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780-1918. München: Oldenbourg, 1996. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. ISBN 3-486-56017-4.

KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2177-7.

KUČERA, Rudolf. Identity v českých zemích 19. a 20. století: hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2012. ISBN 978-80-86495-98-9. KJP

KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka: (stručné čtení). Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0360-8.

KURAL, Václav. Konflikt Anstatt Gemeinschaft?: Tschechen und Deutsche im Tschechoslowakischen Staat (1918-1938). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86506-04-5.¨

LEIPPRAND, Ernst a Eckart LEIPPRAND. Deutsche und Tschechen im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges: ein Nationalitätenproblem. Baden-Baden: Deutscher Wissenschafts-Verlag, 2008. ISBN 978-3-935176-87-3. KJP

MAJEWSKI, Piotr Maciej. Sudetští Němci 1848-1948: dějiny jednoho nacionalismu. Brno: Conditio humana, 2014. Monografie. ISBN 978-80-905323-2-8. KJP

MAKRLÍK, Václav. Češi a Němci: studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti. Praha: Ideál, 2009. ISBN 978-80-86995-07-6.

MALÍŘOVÁ, Eva. Češi a Němci: ztracené dějiny?. Praha: Prago Media, 1995. ISBN 80-901533-6-4.

NEKULA, Marek a Walter KOSCHMAL. Juden zwischen Deutschen und Tschechen: sprachliche und kulturelle Identität in Böhmen 1800-1945. München: Oldenbourg, 2006. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum. ISBN 3-486-20039-9.

SCHNEIDER, Helmut. 1000 Jahre Deutsche und Tschechen in Böhmen und Mähren: eine Kurzfassung. Gerlingen: Schneider, 1995.

SCHULTZE-RHONHOF, Gerd. Das tschechisch-deutsche Drama 1918-1939: Errichtung und Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates als Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. München: Olzog, 2008. ISBN 978-3-7892-8265-2.

SLÁDEK, Milan. Němci v Čechách: německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946. Praha: Pragma, 2002. ISBN 80-7205-901-7.

VELČOVSKÝ, Václav. Nesoužití: česko-německá jazyková politika 18.-20. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-298-6.

WÜNSCH, Thomas. Deutsche und Slawen im Mittelalter: Beziehungen zu Tschechen, Polen, Südslawen und Russen. München: Oldenbourg, 2008. ISBN 978-3-486-58707-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK