PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literárněvědný proseminář pro germanisty - ADE220002
Anglický název: Proseminar in German Literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE120001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (25.09.2020)
Předmět doplňuje Úvod do studia literatury o germanisticky zvláště relevantní témata literární vědy, nabízí trénink rozboru a interpretace literárních i odborných textů.

Od začátku semestru do odvolání probíhá výuka distančně prostřednictvím MS Teams, studenti budou do kurzu přizváni.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (19.09.2021)

Předpokladem udělení zápočtu jsou:

1. pravidelná aktivní účast na prosemináři (max. 2 absence, nutno omlouvat!)

2. dvě resumé odevzdaná v průběhu semestru dle sylabu + samostatně vypracovaný rozbor a interpretace (9000 – 11000 znaků vč. mezer, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm, velikost písma 12 b.) vybraného krátkého prozaického textu (z nabídky vyučujícího či po konzultaci s ním). Termín odevzdání ve formátu PDF emailem do 10. 01. 2022. 

3. test z probraných textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (01.11.2019)

Terminologické příručky
– WILPERT, Gero von. Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart: Kröner, 71989.
– BURDORF, Dieter, Christoph FASBENDER a Burkhard MOENNIGHOFF. Metzler Lexikon Literatur: Begriffe und Definitionen. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 32007.
– BRAAK, Ivo – NEUBAUER, Martin. Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Berlin: Borntraeger, 82007.
– NÜNNING, Ansgar (Hg.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host, 2006. (Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart: Metzler, 52013.)
– WEIMAR, Klaus – FRICKE, Harald – MÜLLER, Jan-Dirk (Hg.). Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, I-III. Berlin: de Gruyter, 2007 (1997).
Úvodové příručky:
– VOGT, Jochen. Einladung zur Literaturwissenschaft. München: Fink, 2001.
– ANZ, Thomas. Handbuch Literaturwissenschaft I-III. Stuttgart: Metzler, 2007.

– PECHLIVANOS, Miltos et al (eds.). Úvod do literární vědy. Herrmann a synové, 1999.
– SCHARDT, Friedel. Textinterpretation Lyrik – Drama – Epik. Abiturwissen Deutsch. Freising: Stark, 2010. – ALLKEMPER, Alo / EKE, Norbert Otto. Literaturwissenschaft. Paderborn: Wilhelm Fink, 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK