PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Phonetik des Deutschen I - ADE120011
Anglický název: Phonetics of the German Language I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 27 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Obě skupiny mají v první půlce semestru společnou přednášku od 10:50 do 12:25!
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
doc. Martin Maurach, Dr. phil.
Vyučující: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
doc. Martin Maurach, Dr. phil.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (21.09.2023)
Kurz podává přehled o fonetice a fonologii současné němčiny z teoretického i praktického hlediska a na kontrastivní česko-německé bázi. První polovina kurzu je v zimním semestru věnována systematickému přehledu disciplín, které se zabývají zvukovou stránkou jazyka. Výklady tohoto bloku probíhají v češtině. Druhá polovina navazuje nácvikem výslovnosti v praxi a cvičením fonetické transkripce. Tato prakticky orientovaná část se koná v němčině.<br>
DŮLEŽITÉ - PŘEDNÁŠKA SE KONÁ V PRVNÍ POLOVINĚ SEMESTRU (TJ. DO 15. LISTOPADU) POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (20.09.2022)

Kurz je zakončen písemným testem zahrnujícím znalosti teorie a fonetickou transkripci. Nebude-li vzhledem ke koronavirové situaci možný test v písemné formě, proběhne atestace online ústně.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (24.09.2020)

Becker, Thomas (2012): Einführung in die Phonetik und Phonologie des Deutschen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Palková, Zdena (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.

Reetz, Henning (22003): Artikulatorische und akustische Phonetik. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (16.09.2021)

Kurz je zakončen písemným testem zahrnujícím znalosti teorie a fonetickou transkripci.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (21.09.2023)

1. Fonetika a fonologie jako disciplíny zabývající se zvukovou stránkou jazyka (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)


2. Úvod do produkce řeči, vztah produkce a percepce řeči (artikulační a sluchové orgány a jejich funkce) (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)


3. Vokalická artikulace (systém vokálů v češtině a němčině, vokalická kvalita a kvantita, labializované vokály přední řady, redukované vokály, diftongy, ráz) (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)


4. Konsonantická artikulace (systém konsonantů v češtině a němčině, realizace kontrastu fonologické znělosti v němčině a v češtině, asimilace znělosti, aspirace, Ich-Laut vs. Ach-Laut, konsonantické a vokalické [r], velární nazála, laryngální frikativa atd.) (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)

5. Fonotaktika. Prozódie (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)

6. Ortoepie a kodifikace výslovnosti v němčině (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)

7. Fonetická transkripce (IPA) (KONÁ SE POUZE V TERMÍNU OD 10:50 DO 12:25)

8. Einführung in den praktischen Teil des Seminars

9. Praktische Übungen zu einzelnen Lauten I

10. Praktische Übungen zu einzelnen Lauten II

11. Praktische Übungen zur Prosodie

12. Praktische Übungen zu Lauten und ihrer Transkription

13. Wiederholung / Klausurvorbereitung: Theorie, Transkription, Laute

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK