PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache I - ADE120007
Anglický název: Grammar of Contemporary German Language I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 34 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Deutsche Grammatik I - SoSe 2022.pdf Program přednášek LS 2022 PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (02.02.2022)
Povinný kurz gramatiky, který se skládá z části přednáškové a části seminární. Tématem gramatiky I jsou jmenné slovní druhy, tj. substantiva, adjektiva a zájmena. V přednášce se studenti seznámí se systematickým popisem těchto slovních druhů a typy deklinace. Součástí výkladů jsou rovněž aktuální vývojové tendence.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (05.02.2022)

Předpokladem ke zkoušce z přednáškové části je splnění seminární části předmětu.

Seminární část:
povinná docházka (2 absence)
práce na seminářích, plnění dílčích úkolů
krátký referát (10-15 min.) 
2-3 dílčí testy

Ke splnění semináře je nutno dosáhnout 70% skóre.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (04.02.2021)

Grammatiken:
DUDEN (2016): Die Grammatik, Bd. 4, Berlin/Dudenverlag.
DUDEN (1998): Die Grammatik, Bd. 4, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.
EISENBERG, PETER (2013): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 1: Das Wort). Stuttgart/Weimar:  Metzler.
EISENBERG, PETER (2013): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 2: Der Satz). Stuttgart/Weimar: Metzler.
ENGEL, ULRICH (1996): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos.
ENGEL, ULRICH (2004): Deutsche Grammatik (Neubearbeitung). München: Iudicium.
FLÄMIG, WALTER (1991): Grammatik des Deutschen. Berlin: Akademie Verlag.
HELBIG, GERHARD/BUSCHA, JOACHIM (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt.
ŠTÍCHA, FRANTIŠEK (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia.

WEINRICH, HARALD (2007): Textgrammatik der deutschen Sprache. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.
ZIFONUN, GISELA/HOFFMANN, LUDGER/STRECKER, BRUNO et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache (3 Bände). Berlin/New York: Gruyter.

 

Monographie:

Schäfer, Roland (2018): Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Berlin: Language Science Press. Abrufbar unter: https://langsci-press.org/catalog/book/224

Weitere Handbücher:

Duden (2007): Richtiges und gutes Deutsch, Bd. 9. Mannheim et al.: Dudenverlag.

Dückert, Joachim/Kempcke, Günter (1986): Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Thun: Ott. Leipzig: Bibliographisches Institut.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (04.02.2021)

Přednáška, cvičení, seminární diskuse

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (04.02.2021)

Předpokladem ke zkoušce je pravidelná práce na semináři včetně prezentace ke zvolenému tématu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D. (05.02.2022)

VORLESUNG (2 Stunden)

Schwerpunkte: Substantiv, Adjektiv, Pronomen


Vorlesungsthemen:

1)     Morphologie und Syntax als Bestandteile der Grammatik im traditionellen Sinn. Morphologische Einheiten. Überblick über deutsche Grammatiken

2)     Substantiv(wort) als Wortart. Grammatische Kategorien

3)     Deklinationssystem. Starke und schwache Substantive. Mischtyp

4)     Kasus. Sächsischer und analytischer Genitiv

5)     Numerus und Genus

6)     Adjektiv und Pronomen als Wortart.

7)     Grammatische Kategorien und Deklinationssysteme. Pronominale (starke) und adjektivische (schwache) Deklination

 

Seminare:

1) Wortartenlehre: Wie viele Wortarten gibt es? 5-Wortarten-Lehre oder 10-Wortarten-Lehre? Kriterien der Klassifizierung.

2) Substantiv: Form und Funktion. Deklinationstypen und -muster, Pluralbildung, Genitiv.

3) Substantivgruppen. Zusammenspiel der Morphologie, Syntax und Semantik.

4) Nominale Kategorien I: KASUS, semantische und grammatische Funktion der Kasus, System der deutschen Kasus im Vergleich mit anderen indogermanischen Sprachen.

5) Nominale Kategorien II: NUMERUS, Singular, Plural, doppelter Numerus.

6) Nominale Kategorien III: GENUS, natürliches und grammatisches Genus, Sexus.

7) Adjektiv und Adkopula. Attributive, prädikative und adverbiale Stellung des Adjektivs, Deklination und Graduierung der Adjektive – Formenbestand und Funktion.

8) Pronomen. Abgrenzung von Artikelwörtern, Pro-Wort, Deklination.

9) Numerale als selbständige Wortart? Zahwort oder Zahladjektiv? Platz der Quantifizierung in der Grammatik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK