PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Samsa upgrade - ADE110141
Anglický název: Samsa upgrade
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace -
Im Seminar wird eine Erweiterung und Upgrade der Handy-App SAMSA vorbereitet: neue Texteinträge und Audiodateien
werden erstellt, Möglichtkeiten für sonstige Weiterentwicklung diskutiert.

Zum Schiff Psotka 16.4.
Civilschwimmschule ? Šejvlová 23.4.
Hotel Europa Leffler 2.4.
Oppelthaus Hrabánková 19.3.
Sixt-Haus Hrňová 23.4.
Goldene Gasse Wybitulová 26.3.
Zum Goldenen Hecht Falta 16.4.
Bilek-Gasse 10 Šumová 2.4.
Schönborn-Palais Tlustá 19.3.
Zu den drei Königen Plottová 26.3.
? Filková 23.4.
Poslední úprava: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (12.03.2024)
Literatura

Architekturgeschichte

BAŤKOVÁ, Růžena, ed. a kol. Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1). Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0627-3. (NDK)

LUKEŠ, Zdeněk. Begleichung der Schuld: in Prag tätige deutschprachige Architekten 1900-1938. Prag: Fraktály, 2002. 217 s. ISBN 80-86627-05-5.

PETRÁŇOVÁ, Lydia, Pavel ŠTECHA a Martin STECKER. Domovní znamení staré Prahy. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1585-3. 

PRIX, Dalibor a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M-Ž, 1., Malešice - Újezd u Průhonic. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2469-5.

PRIX, Dalibor a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M-Ž, 2., Veleslavín - Žižkov. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2469-5.

RYBÁR, Ctibor, František PŘEUČIL a Zdeněk LUKEŠ. Ulice a domy města Prahy. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-29-7. (NDK)

STEHLÍK, František. Stehlíkův Historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy. Praha: Fr. Stehlík, 1929. (NDK)

VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Vydání 1. Praha: Academia, 1999. 685 stran. ISBN 80-200-0538-2. (NDK)

VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha. A-L. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2107-6.

VLČEK, Pavel, ed. a kol. Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0538-2. (NDK)

 

Literaturgeschichte

BINDER, Hartmut. Prag: literarische Spaziergänge durch die Goldene Stadt. Německo?: Vitalis, 2017. ISBN 978-3-89919-496-8.

ČERMÁK, Josef. Prahou Franze Kafky. Praha: Albatros, 2008. Prahou slavných osobností. ISBN 978-80-00-02180-5.

FRYNTA, Emanuel a Jan LUKAS. Praha - domovské město Franze Kafky. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2000. ISBN 80-85844-64-8.

GRUŠA, Jiří. Franz Kafka aus Prag. Frankfurt am Main: S. Fischer, c1983. ISBN 3-10-028603-0.

HRUBÝ, Dan. Cesta Pražským kruhem. V Praze: XYZ, 2009. ISBN 978-80-7388-087-3.

KNEIDL, Pravoslav. Prager Jahre deutschsprachiger Autoren. Prag: Prager Edition, 2003. ISBN 80-86239-03-9.

NEKULA, Marek. Smrt a zmrtvýchvstání národa: sen o Slavíně v české literatuře a kultuře. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3185-1.

RIPELLINO, Angelo Maria. Magisches Prag. Tübingen: R. Wunderlich, 1982. 405 s.

ROHAN, Bedřich. Kafka bydlel za rohem: vzpomínky na Prahu dvacátých a třicátých let. Praha: Brána, 1997. ISBN 80-85946-73-4.

WAGENBACH, Klaus. Kafkas Prag: Ein Reiselesebuch. Berlin: K. Wagenbach, 1994. ISBN 3-8031-1141-2.

VESELÁ, Gabriela. Česko-německá literární křižovatka: kapitoly k dějinám literatury a překladu.  Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 647 stran. ISBN 978-80-246-4129-4.

 

Kultur, Kunst, Vereinswesen

ČERMÁK, Josef. Das Kultur- und Vereinsleben der Prager Studenten: Die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag. Brücken. Neue Folge. 2003, 107-189.

HÁČKOVÁ, Tereza. Sakrální stavby v urbanismu pražských měst 19. a 20. století [online]. 2017 [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/178279. Vedoucí práce Vladimír Czumalo.

HÁJKOVÁ, Dagmar a Pavel HORÁK. Republika československá: 1918-1939. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. ISBN 978-80-7422-643-4.

Praha židovská: historie a současnost. Praha: Prague City Tourism, 2017. Praha.

ROYT, Jan a Milada MOTLOVÁ. Praha Karla IV. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. Praha. ISBN 978-80-246-3116-5.

SCHÜRER, Oskar. Prag: Kultur, Kunst, Geschichte. Dritte veränderte Auflage. München: Georg D. W. Callwey, [1930,1935 etc.].

SVOBODOVÁ, Markéta. Bauhaus a Československo 1919-1938: studenti, koncepty, kontakty = The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 : students, concepts, contacts. Praha: KANT, 2016. ISBN 978-80-7437-224-7.

ŠÁMAL, Petr, Tomáš PAVLÍČEK, Vladimír BARBORÍK a Pavel JANÁČEK. Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-87376-48-5.

URLICH, Petr. Praha: Praha 20. století - milníky moderní architektury = Prag im 20. Jahrhundert - Meilensteine der modernen Architektur = 20th century Prague - milestones of modern architecture : [1900-1996. Praha: Pražská informační služba, c2005. ISBN 80-239-2374-9.

VLNAS, Vít. Praha barokní. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Edice Praha. ISBN 978-80-246-3610-8.

VOSTŘELOVÁ, Věra a VYBÍRAL, Jindřich. Cizí dům?: architektura českých Němců 1848-1891 = Ein fremdes Haus?: die Architektur der Deutschböhmen 1848-1891. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 343 stran. ISBN 978-80-86863-80-1.

WITTLICH, Petr. Praha secesní. Vydání 2., pozměněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Praha. ISBN 978-80-246-3754-9.Začátek formuláře

 

 

 

Poslední úprava: Zbytovský Štěpán, Mgr., Ph.D. (27.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK