PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce z kultury - ADE100044
Anglický název: Graded Paper - Culture
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Filip Charvát, M.A.
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
prof. Manfred Weinberg
Vyučující: doc. Filip Charvát, M.A.
prof. Manfred Weinberg
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (08.08.2008)
Písemná práce z kultury má doložit schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou. Jejím cílem je analýza tématu na
základě sekundární literatury doporučené pedagogem. Práce je průběžně s pedagogem konsultována. Student zodpovídá
za její formální a jazykovou úroveň. Práce má rozsah cca 12 stran. Důraz se klade na pečlivost práce s analyzovanými
doklady a práci s další odbornou literaturou a samostatný přístup, jakož i pojetí kulturněhistorických souvislostí. Tato práce
je přípravou na práci bakalářskou. Je psaná v němčině. Práce musí mít tyto součásti:a. Úvod a expozice problému. b.
Pohled na zpracovávaný jev v sekundární literatuře. c.Analytická část. d.Syntetická část. e. Shrnutí. f. Bibliografie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (08.08.2008)

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ÚGS má pro studenty k dispozici: http://german.ff.cuni.cz/index.php?id=92728 - Citování elektronických zdrojů podle mezinárodní normy ISO 690-2

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK