PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce z literatury - ADE100043
Anglický název: Graded Paper - Literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Manfred Weinberg
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
doc. Filip Charvát, M.A.
Vyučující: Thomas Schneider, Dr. phil.
prof. Manfred Weinberg
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (19.02.2014)
Písemná práce z jazyka má doložit schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou a literárním dílem. Jejím cílem je
analýza tématu na základě sekundární literatury doporučené pedagogem. Práce je průběžně s pedagogem konzultována.
Student zodpovídá za její formální a jazykovou úroveň. Práce má rozsah cca 12 stran. Důraz se klade na pečlivost práce s
analyzovanými doklady a práci s další odbornou literaturou a samostatný přístup, jakož i na usouvztažnění s
kulturněhistorickými a jinými fakty. Tato práce je přípravou na práci bakalářskou. Je psaná v němčině.
Práce musí mít tyto součásti: a. Úvod a expozice problému. b. Pohled na zpracovávaný jev v sekundární literatuře. c. Analytická část.
d. Syntetická část. e. Shrnutí. f. Bibliografie.

Text musí splňovat formální náležitosti odborného článku (vykazování zdrojů, standardní formát bibliografie etc.)
Práci lze psát u pedagogů vyučujících literárněvědné předměty (nejen u garantů předmětu).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (08.08.2008)

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ÚGS má pro studenty k dispozici: http://german.ff.cuni.cz/index.php?id=92728 - Citování elektronických zdrojů podle mezinárodní normy ISO 690-2

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK