PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVS/VS Creative writing - ACN300472
Anglický název: PVS/VS Creative writing
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (4)
letní:neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hana Hejlová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Hejlová (15.01.2017)

Alternativní způsob výuky angličtiny: prožitkem procesu psaní, přičemž důraz je kladen na všechny 3 fáze procesu psaní – plánování, vlastní psaní, revizi vlastního textu.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.01.2017)

Cílem předmětu je rozvinout kompetence v angličtině skrze kreativní vyjádření v cílovém jazyce. Studenti budou mít možnost aktivně používat získanou slovní zásobu a gramatické znalosti jinak než formou práce s učebnicí. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Hejlová (15.01.2017)

LITERATURA

 

The Curious Incident of the Dog in the Night-time by Mark Hadon

A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini

Mitch Albom: Tuesdays with Morrie

Tracy Kidder: Strength in What Remains

I. Beah: A Long Way Gone. The True Story of a Child Soldier.

 

TEORETICKÉ PUBLIKACE

Čaňková, Michaela: Open Channels, 1997. Leda, Czech Republic

Harmer, J. (2004) How to Teach Writing. Harlow: Pearson Education. (MJC)

Kroll, B. ed. (1990) Second Language Writing. Research insights for the classroom. Cambridge: CUP. (MJC)

Gill, S. (2004) Creative Poetry Writing. in: Learning Together. Proceedings of 4th 

International and 8th National Conference of the Association of Teachers of English of the Czech Republic (ATECR). Pardubice: Palacký University Olomouc.

Raimes, A. (1983) Techniques in Teaching Writing. Oxford: OUP. (MJC)

Scrivener, J. (1994, 2006) Learning Teaching. A guidebook for English language teachers.

Oxford: Macmillan Education. (MJC)

Teo, A. (2007) SWELL: A Writing Method to Help English Language Learners. in: English

Teaching Forum. Nr. 4., p. 18-25.

Tomlinson, B. (1983) An approach to the teaching of continuous writing in ESL classes. in:

ELT Journal. Vol. 37/1.

Byrne, D. (1988) Teaching Writing Skills. Longman.

Hedge, T. (1988) Writing. Oxford: OUP.

Holmes (2000) Writing Simple Poems. Cambridge: CUP.                                                 

Spiro, J. (2005) Creative Poetry Writing. Oxford: OUP. 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Hana Hejlová (15.01.2017)

1.  Aktivní účast studenta na výuce – odevzdání 70% úkolů

                                                  – 80% účast na face-to-face výuce

                                                  – pravidelný chat s lektorem

                                                  – pravidelné osvojování nové slovní zásoby 

2. Závěrečná in-class esej/ shrnutí/ báseň/ povídka/ úvaha

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Hejlová (20.01.2017)

Kurz bude mít kombinovanou podobu – bude probíhat částečně formou prezenční výuky, částečně online. Účastníci budou pravidelně psát texty různé délky a různého zaměření, na které následně dostanou od lektora podrobný feedback, na jeho základě pak budou své texty dále zlepšovat. Důležitou součástí bude i pravidelný online chat s lektorem.

Kurz si klade za cíl najít alternativní způsoby výuky angličtiny pro neslyšící, tak, aby angličtina byla zprostředkována prožitkovou a hravou formou. Vychází z metodiky, které vnímá psaní jako proces, ne jako produkt. Kurz je volně inspirován modelem „Writer’s workshop“ (Shirmer 2000), kde si studenti sami volí témata, která jsou pro ně smysluplná. Důraz je kladen na všechny 3 fáze procesu psaní – plánování, vlastní psaní, revizi vlastního textu.

 

PODROBNĚJI KE KURZU:

Method: writing as process

Model: Writer’s workshop

Genres: short story, mini-essay, personal reflection, visual poems, haiku, non-fiction, journal / dairy-entries, mini-play/sitcom, personal email

Techniques: Reading-into-writing (samples of high-quality yet accessible texts), circle writing / group writing / collaborative creative writing (students write one story together; students add one sentence each to create a story - Exquisite Corpses, the Surrealists in the 1920s), use of writing prompts (photos, story beginnings, different writer’s perspectives, writer’s distance), What-if –scenarios; employing all senses – touch, vision, taste; mind-maps; spontaneous writing; writing for 5 minutes – stream of consciousness; 

Mini-lessons: vocabulary – power of verbs, killing adverbs, adjectival synonyms, cohesion, articles 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (10.01.2017)

Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty - alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK