PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
4,5 WRILAB - odborné psaní A - ACCE00096
Anglický název: 4,5 WRILAB - technical texts writing A
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (24.10.2018)
Tento on-line seminář je zaměřen na praktické zvládnutí různých strategií a forem psaní v rámci jednotlivých žánrů: různé typy zpráv, formálních dopisů, esejů (argumentačních, výkladových aj.), článků apod. Zvlášť se věnujeme, teoreticky i prakticky, jednotlivým částem textu – úvodu, stati a závěru, dále psaní odstavců, titulků a mezititulků, explikativního či argumentačního shrnutí apod. Kurz studenty vede ke psaní koherentních, formálně a strukturně dobře vyvážených textů. Velký důraz se klade na kohezi textu a procvičování vhodných jazykových prostředků vedoucích k jejímu vyjádření a logickému proudění myšlenek.

Podmínkou atestace je odevzdání 4 vybraných prací v stanovených termínech a vypracování sady cvičení k jednotlivým žánrovým okruhům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK