PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
4,5 vol Interpretace literárních textů II. - ACCE00072
Anglický název: 4,5 Interpretation of Literary Texts II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (14.02.2018)
Jedná se o výběrový seminář pro zahraniční studenty češtiny jako cizího/druhého jazyka na jazykové úrovni B2 a vyšší.Kurz se zaměřuje na interpretaci vybraných literárních textů v komparaci s jejich filmovými adaptacemi, sleduje tudíž nejen samotný text, jenž bude podroben analýze z několika perspektiv (kompoziční a strukturní, pásmo postav, typy vypravěče, časoprostorové vymezení, metaforičnost, alegoričnost a využití symbolů, promluvy a jazyk textu, intertextové souvislosti apod.), ale také jeho filmové zpracování. Studenti tak získají možnost seznámit se s konkrétním dílem v jeho dvou podobách a během vzájemného srovnání nahlédnout dané dílo v perspektivách filmové a literární estetiky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (14.02.2018)

Atestace a podmínky zakončení kurzu: pravidelná účast (max. tři neomluvené absence), příprava na jednotlivé hodiny (četba předepsané literatury). Kurz je zakončen zkouškou.

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Vučka (14.02.2018)

Primární literatura:

Karel Hynek Mácha: Máj.

Karel Jaromír Erben: Kytice.

František Hrubín: Romance pro křídlovku.

Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol.

Bohumil Hrabal: Postřižiny.

Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek.

Ota Pavel: Smrt krásných srnců.

 

Filmové adaptace:

Máj (rež. F. A. Brabec, 2008)

Kytice (rež. F. A. Brabec, 2000)

Romance pro křídlovku (rež. Otakar Vávra, 1966)

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (rež. Antonín Moskalyk, 1965)

Spalovač mrtvol (rež. Juraj Herz, 1968)

Postřižiny (rež. Jiří Menzel, 1980)

Slavnosti sněženek (rež. Jiří Menzel, 1983)

Smrt krásných srnců (rež. Karel Kachyňa, 1986)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK