PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
5 Vybrané kapitoly z české gramatiky II. - ACCE00060
Anglický název: 5 Czech Grammar - Selected Issues II.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (19.02.2018)
Sylabus je každoročně obměňován. Náplň semináře reflektuje skutečné potřeby a přání studentů. Obsah bude upřesněn po dohodě se studenty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK