PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
4,5 vol Interpretace literárních textů I. - ACCE00029
Anglický název: 4,5 Interpretation of Literary Texts I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. (13.10.2016)
Anotace: <br>
Seminář vychází z pečlivé četby vybraných básnických a prozaických textů českých spisovatelů 20. a 21. století, s jejichž estetikou a poetikou budou texty konfrontovány, a to na pozadí a v souvislostech s klíčovými interpretačními metodologiemi a na půdorysu relevantní teoretické literatury. Cílem semináře je poskytnout praktická cvičení v interpretaci a výkladu textů na základě konkrétních aplikací teoretických přístupů a modelů. Návštěvník semináře by si měl osvojit základní interpretační východiska a postupy, to jest text ve svém výkladu nejen parafrázovat, nýbrž s využitím odborné terminologie jej také umět vyložit, vysvětlit jeho výstavbu, užití figur, modelaci pásma postav, motivů, narativů, vysvětlit v souvislosti s aktuálními teoriemi a koncepty, ale také v souvislosti s dobovou estetikou, konstrukci textu s ohledem na jeho roviny významové.<br>
<br>
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. (20.10.2016)

Primární literatura:

 

 

 

Vybrané prózy, básně a divadelní hry českých autorů 20. a 21. století dle zájmu a potřeb studentů, např.:

 

 

 

Viewegh, Michal: Klinika manželské smrti. Ženský jsou jako kočky. In: Nové povídky o ženách. Nakladatelství Listen. 2015.

 

 

 

Nellis, Alice: A pak se uvidí. In: Nové povídky o ženách. Nakladatelství Listen. 2015.

 

 

 

Soukupová, Petra: Pondělí ráno. In: Nové povídky o ženách. Nakladatelství Listen. 2015.

 

 

 

Biebl, Konstantin: S lodí, jež dováží čaj a kávu. Praha, J. Fromek 1928 nebo Praha, Československý spisovatel 1961.

 

 

 

Nezval, Vítězslav: Básně noci. Praha, Odeon 1966.

 

 

 

Nezval, Vítězslav: Žena v množném čísle. In: Vítězslav Nezval: Básně III. Brno, Host 2012.

 

 

 

Seifert, Jaroslav: Město v slzách. Praha, R. Rejman 1921 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.

 

 

 

Seifert, Jaroslav: Samá láska nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. I. Praha, Akropolis 2001.

 

 

 

Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF. Praha, V. Petr 1925 nebo Dílo Jaroslava Seiferta, sv. II. Schulz, Karel: Sever Jih Západ Východ. Praha, Malvern 2012.

 

 

 

Schulz, Karel: Dáma u vodotrysku. Praha, Malvern 2012.

 

 

 

Vančura, Vladislav: Cesta do světa. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.

 

 

 

Vančura, Vladislav: F.C. Ball. In: Poetistická próza, ed. J. Holý. Praha, NLN 2002.

 

 

 

V. Vančura: Houpačka (in Amazonský proud).

 


Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník (s filmovou ukázkou).

 

 

 

Jiří Orten: Elegie + deníkové zápisky.

 


Václav Hrabě a tzv. písničkáři 60. l. 20. stol.(s hudebními ukázkami písní).

 


Divadlo Járy Cimrmana: Dlouhý, Široký a Krátkozraký (+ divadelní ukázka).

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární literatura:

 

 

 

Avantgarda známá a neznámá, ed. Štěpán Vlašín a kol. Praha, Svoboda 1971, zejména sv. I (vybrané texty, přístupné též na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR: publikace > Edice E > Vstup do Edice E > Antologie > Avantgarda > Sv. I.).

 

 

 

Bílek, Petr: Hledání jazyka interpretace. Brno 2003.

 

 

 

Brabec, Jiří, "Zrod české poválečné avantgardy". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

 

 

 

Brabec, Jiří, "Reinterpretací tradic k novému tvaru". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

 

 

 

Broučková, Veronika, "Mosty a opojení". In: Dějiny nové moderny, ed. Vladimír Papoušek a kolektiv autorů. Praha, Academia 2010.

 

 

 

Culler, Jonathan. "Jazyk, význam a interpretace." In: Krátký úvod do literární teorie, s. 64-78. Brno 2002.

 

 

 

Culler, Jonathan: "Narativ." In: Krátký úvod do literární teorie. Brno 2002, s. 92-103.

 

 

 

Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha, Karolinum 2004.

 

 

 

Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha 1996.

 

 

 

Iser, Wolfgang. "Apelová struktura textů. Nedourčenost jako podmínka účinku literární prózy." In: Čtenář jako výzva, Brno 2001, s. 39-61.

 

 

 

Lachmannová, Renate. "Intertextualita a dialogičnost." In Čtenář jako výzva. Brno 2001, s. 243-270.

 

 

 

Mukařovský, Jan. "Záměrnost a nezáměrnost v umění." In Studie I, 353-388. Brno 2000.

 

 

 

Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Periplum 2008.

 

 

 

Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha 1969. Též in: Poetika, interpretace, styl, s. 29-169. Praha 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. (13.10.2016)

Atestace: Podmínky pro získání atestace (Zk): a) pravidelná a aktivní účast na kurzu (tj. max. dvě absence, více absencí jen ze závažných důvodů, aktivní příprava - četba, zapojení se do diskuzí), b) interpretace vybraného a předem domluveného uměleckého textu (cca 5 normostran, Word, Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK