PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká kultura od roku 1939 do současnosti - ACC500110
Anglický název: Czech Culture since 1939 till Present Day
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 22 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Anotace -
Anotace:<br>
Kurz se zaměřuje na kulturní vývoj v Československu a Česku od r. 1939 do současnosti. Klíčové momenty kulturního života daného období budou konfrontovány a analyzovány nejen na základě relevantních textů primární literatury, ale také v souvislosti s uměním scénickým, výtvarným a aplikovaným, rovněž ale bude přihlédnuto k proměnám života politického a společenského.
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je prohloubit znalosti české kultury od roku 1939 do současnosti, a to s přihlédnutím ke společensko-historickému kontextu.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Student bude zkoušen z jednoho z deseti témat, která odpovídají tématům jednotlivých přednášek.

Opakovaný zápis předmětu je povolen.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Literatura

Sekundární literatura:

Černý, F.: Divadlo v bariérách normalizace (1968–1989). Vzpomínky, Praha: Institut umění – Divadelní ústav 2008.

ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. Praha: Sumbalon, 2018. 219 stran. ISBN 978-80-906617-6-9.

Češka, J.: Království motivů: motivický analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga 2005.

Dolanská, K. et al.: České moderní a současné umění 1890-2010. Praha: Národní galerie 2010.  

Gebhart, J. – Kuklík, J.: Druhá republika 1938-1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha: Paseka 2004

Haman, A.: Arnošt Lustig. Jinočany: H & H 1995.

Chvatík, K.: Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis 1994.

Janoušek, P.: Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia 2012.

Kolář, P. – Pullmann, M.: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu. Praha: NLN 2016. 

Kopeček, L.: Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal 2010. 

Kuklík, J. – Hasil, J.: Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: Karolinum 2000.

Kvaček, R. et al.: Dvacáté století o sobě. Liberec: Dialog 2005.  

Mazal, T.: Cesty s Bohumilem Hrabalem. Praha: Academia 2011.

Padevět, J. : Průvodce protektorátní Prahou: místa - události - lidé. Praha: Academia 2018. 

Padevět, J.: Průvodce stalinistickou Prahou 1948–1956: místa - události - lidé. Praha: Academia 2018. 

Přibáň, M. et al.: Český literární samizdat 1949–1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia 2018.  

Rothová, S.: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: k poetickému světu autorových próz. Praha: Pražská imaginace 1993.

Stehlík, M., Groman, M.: Přepište dějiny podruhé. Brno: Jota 2022. 

Stehlík, M., Groman, M.: Přepište dějiny. Brno: Jota 2021.

Stehlík, M., Chmel, R.: Moje Československo. Praha:Academia, Národní muzeum 2018.

Švácha, Rostislav et al.: Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Řevnice: Arbor vitae – Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky 2017.

Velčovský, V.: Čeština pod hákovým křížem.Praha: Karolinum 2017.

Zand, G.: Totální realismus a trapná poezie. Brno: Host 2002.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (28.02.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zkouškou.

Minimálně tři dny před zkouškou student pošle zkoušejícímu dokument, v němž popíše, s jakými kulturními artefakty, jež se vztahují k tématům jednotlivých přednášek, se seznámil.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
Sylabus -

Program:

21. 2. Úvodní setkání

28. 2. Česká kultura mezi lety 1939–1945

6. 3. Reflexe 2. světové války v českém umění

13. 3. Česká oficiální kultura 50. let

20. 3. Zakázané umění v 50. letech

27. 3. Česká kultura v letech 1960–1969

3. 4. Česká oficiální kultura mezi lety 1969–1989

10. 4. Česká neoficiální kultura v letech 1969–1989

17. 4. Česká kultura 90. let

24. 4. Nejslavnější okamžiky českého (a československého) sportu od roku 1939 do současnosti

15. 5. Současné fenomény české kultury

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (21.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK