PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský workshop: Frankofonní postkoloniální texty - ACAFR005
Anglický název: Translation workshop: French texts
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 6 (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Míla Janišová
Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (02.08.2023)
Centrum afrických studií FF UK vypisuje v ZS semestrální překladatelský projekt, který si studující můžou v září zapsat jako předmět v SIS pod názvem “Překladatelský workshop” s kódem ACAFR005 (Fj), a jehož výstupem bude vydání českého komentovaného překladu dekoloniálně feministických textů. Projekt začíná už 11.-14. září na Týdnu Afriky v Kampusu Hybernská, který je letos věnován právě dekoloniálnímu feminismu. Účast na něm je pro překládající povinná. Více informací o Týdnu Afriky najdete na webu CAFR (https://cafr.ff.cuni.cz/2023/07/17/tyden-afriky-2023/).
Překládání textů z francouzštiny bude mít na starosti Míla Janišová a Vojtěch Šarše.
Nevyžadují se předchozí překladatelské zkušenosti či studia překladatelství a translatologie. Avšak skvělá znalost češtiny a francouzštiny je nezbytná. Stejně tak se nevyžaduje znalost dekoloniálních (a) feministickýych teorií (ale je vítána); se základními teoretickými východisky se participující seznámí na Týdnu Afriky a také na společných setkání v průběhu roku. Kapacita je omezená.
Než se otevře zápis do SIS, studující se mohou předběžně (ale závazně) zapisovat na tomto odkazu: https://forms.gle/Ps9dnjUFH2onWRoUA
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (02.08.2023)

Studující budou v rámci projektu překládat vybrané odborné texty z francouzského jazyka, a to pod vedením vyučujících, kteří*é s nimi budou překlady po celý zimní semestr konzultovat. Během semestru se uskuteční několik společných setkání, na nichž budou překladatelské skupiny konzultovat mj. problematiku překladu odborných termínů do češtiny a obecně pilovat své překladatelské dovednosti. Účelem setkávání ale bude také rozšiřovat vzdělání participujících v současných feministických a dekoloniálních teoriích, které jim následně pomůže v překladu. K účasti na překladu tak vyzýváme rovněž ty, kteří*é s překládáním dosud nemají žádné zkušenosti a také ty, které*ří si ve svých znalostech dekoloniálních a feministických teoriích přílieš nevěří. Toto je skvělá příležitost, jak získat zkušenosti, znalosti a ještě se podílet na vydání knihy!

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (28.08.2023)

Požaduje se přítomnost Týdnu Afriky a ideálně i na všech překladatelských setkání. Samozřejmě je možné v individuálních případech nějakou absenci tolerovat, a to např. v případech nemoci atd. Bez předchozí konzultace s organizátory Týdne Afriky není zápis možný.

Aktivní příprava.

Spolupráce na překladech a korekturách.

Odevzdání kompletního a hotového překladu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (23.08.2023)

Zapsané*í budou rozděleni do dvoučlenných překladatelských skupin, které budou každá pracovat na svém textu. Ke každé skupině bude přidělen*a  jeden*na vyučující, který*á bude v případě potřeby pomáhat s náročnějšími pasážemi.

Během semestru se každý měsíc uskuteční jedno společné setkání v délce asi 3h15. Na každém setkání čeká na zúčastněné v úvodních 90 minutách teoreticko-metodologická přednáška. Na prvním setkání bude tato přednáška zaměřená na teorii a praxi odborného překladu, na těch následujících pak na základní pojmy ze současných feministických či dekoloniálních teorií, s nimiž texty pracují. Přednášky mají za úkol poskytnout všem překládajícím dostatečný odborný rámec, který jim umožní lepší porozumění textu a pomůže v jeho překladu.

Po cca 15 min dlouhé pauze bude v následujících 90 minutách následovat společný „catch up“, tedy část, v níž jednotlivé překladatelské skupiny ostatní informují, jak jsou na tom s překladem a zároveň se s nimi podělí o případná překladatelská úskalí, s nimiž se potýkají (a to s tím, že ideálně alespoň pět dní předem nahrají podklady na g-drive, kam budou jinak posílat průběžné výsledky práce na překladu). Skupiny rovněž ostatní seznámí s tím, jak si poradil*y s překladem do češtiny dosud nepřeložených odborných termínů. Překlad odborných termínů budou mít zúčastnění*é následně možnost komentovat, případně navrhnout překlad jiný. Na konečné variantě by se měli*y všichni shodnout. Společné konzultování překladu mj. také zajistí, aby jednotlivé skupiny překládaly tytéž pojmy stejným způsobem a kniha působila koherentněji.

Vedle těchto čtyř společných setkání budou studující během semestru pravidelně konzultovat překlad také s přidělenou*ým vyučující*m, na četnosti a formě těchto setkání se ale domluví individuálně.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (02.08.2023)

11.-14. září - Týden Afriky; přesný program již brzy.

Společná setkání překladatelských skupin v průběhu semestru: 

6. říjen

10. listopad

8. prosinec

5. leden

Na konzultacích s přidělenou*ým vyučující*m se jednotlivé překladatelské skupiny dohodnou samy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK