PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Překladatelský workshop: Anglofonní postkoloniální texty - ACAFR004
Anglický název: Translation workshop: English texts
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šarše
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (22.02.2020)
Tento specifický překladatelský workshop, vznikající v rámci Týdne Afriky bude výhradně zaměřen na anglofonní texty, které nějakým způsobem reflektují postkoloniální studia či teorie. Z toho vyplývá, že nebude zaměřen pouze na rozvoj překladatelských schopností, ale také na pochopení specifického jazyka této akademické a umělecké sféry, postkolonialismu (jedná se o autory píšící anglicky nepocházející však z Anglie či USA).<br>
Nevyžadují se předchozí překladatelské zkušenosti či studia překladatelství a translatologie. Avšak skvělá znalost češtiny a angličtiny je jednou z podmínek získání zápočtu. Stejně tak se nevyžaduje znalost postkoloniálních teorií (ale je vítána); základní principy této disciplíny budou vysvětleny na prvním setkání.<br>
Workshop bude mimo jiné zaměřen na týmovou spolupráci (kterou bude nezbytně vyžadovat i mimo níže zmíněná tři setkání, viz níže) a kontinuální interakci s vyučujícím.<br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Cílem tohoto workshopu bude připravit překlad tří krátkých textů s postkoloniální tématikou. Překlady pak vytvoří celek, který bude publikovaný v některém z českých kulturních/literárních periodik (ve kterém bude upřesněno na prvním setkání).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Požaduje se přítomnost na všech třech setkáních.

Aktivní příprava.

Spolupráce na překladech a korekturách.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Zapsaní budou rozděleni do tří překladatelských skupin, které budou každá pracovat na svém textu. Ke každé skupině bude přidělen jeden vyučující, který bude v případě potřeby pomáhat s náročnějšími pasážemi.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Workshop bude rozdělen do tří setkání:

 

První setkání se uskuteční během letního semestru (datum bude upřesněno během března) a bude trvat 90 minut.

Druhé setkání se uskuteční během Týdne Afriky, 26. 5. 2020 od 9h10 do 14h

Třetí setkání se uskuteční v září (datum bude upřesněno během druhého setkání v květnu.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK