PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Týden Afriky: přednáškový blok - ACAFR003
Anglický název: Week of Africa
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šarše
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (06.02.2020)
Týden Afriky: přednáškový blok navazuje na předměty Afrika Interdisciplinární I (ACAFR0001) a Afrika Interdisciplinární II (ACAFR0002), které přesto nejsou jeho prerekvizitou, respektive podmínkou účasti.
Tato bloková přednáška bude rozdělena do čtyř výukových bloků v rámci Týdne Afriky (viz níže), přednášet budou akademici a akademičky z různých českých univerzit, specialisti a specialistky na různá odvětví afrických studií.

Změny v programu mohou nastat během semestru. Pokud se tak stane, budete o nich včas informováni.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Cílem předmětu je dosáhnout komplexnějšího pochopení afrického kontinentu, jehož historie, existenci a problémy bývají často vědomě ignorovány či dokonce karikaturovány.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (05.02.2020)

Pro získání zápočtu je potřeba se aktivně účastnit přednášek – tři absence, respektive tři devadesátiminutové přednášky (v celém bloku bude dohromady dvanáct klasických přednášek).

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (06.02.2020)

Podle uvážení vyučujících budou do SISu průběžně vyvěšované texty, které bude nezbytné přečíst do začátku blokové přednášky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše (14.02.2020)

25. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 9h10 - 14h - Africká historie

prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. - Populační dějiny Afriky

doc. PhDr. Jan Klíma - Velká africká království

 

26. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 14h10 - 19h - Africké politické systémy

přednášející z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Politologie - Afrikanistika

 

28. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 14h10 - 19h - Vybrané společenské problematiky afrického kontinentu

Mgr. Lenka Varadzinová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D. - Egypt v interdisciplinární perspektivě

Mgr. Vilém Řehák, Ph.D. - Přítomnost Číny v Africe

PhDr. Marek Halbich, Ph.D. - Postkoloniální Madagaskar

 

29. 5. 2020, Kampus Hybernská, 3D, 9h10 - 14h - Africké literatury a literatury africké diaspory (psané evropskými jazyky) z perspektivy historie a sociologie

Mgr. Vojtěch Šarše - První generace subsaharských literatur

Mgr. Miluše Janišová - Maghrebské literatury

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. - Současné subsaharské literatury

Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. - Karibské literatury

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK