PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Afrika Interdisciplinární IV - ACAFR0004
Anglický název: Interdisciplinary Africa IV
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 10.5._Peaceland_Introduction.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 12.4.Beetham-Confederate-Monuments.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 12.4._PPT Dekolonizace pomníků USA.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 12.4.SPLC_whose_heritage-public_symbols of the Confederacy.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 1.3_Lenka Philippová_Vúdú.pptx Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 1.3._Murphy_BlackReligion Black Magic - representations and images 1990.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 15.2._Markéta Křížová_Šebesta.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 15.3._Effectiveness of ODA for Agriculture in SSA.pdf Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 22.2._Vojtěch Šarše_Observing the Other.pptx Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 8.3_négritude.docx Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
stáhnout 8.3._Šarše_Négritude.pptx Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (30.01.2021)
Stejně jako v předcházejícím semináři i Afrika Interdisciplinární IV bude vycházet z konceptu mezioborového předmětu. Na vybraná témata týkající se africké historie, afrických států a národů bude pohlíženo z perspektivy ekonomiky, politologie, antropologie, historie či sociologie. Témata nebudou řazena chronologicky, každý přenášející představí doménu, která je blízká jeho/jejímu bádaní či nějaké konkrétní rešerši. Představí se akademici a akademičky z různých univerzit, ale i neakademických organizací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (30.01.2021)

Cílem předmětu Afrika Interdisciplinární I, II, III i IV je osvětlit historický, kulturní a politický kontext afrického kontinentu, který je úzce provázán se západní civilizací. Seminář slouží jako úvod do afrických studií a má rozšířit povědomí o afrických národech a státech. Měl by dovést k pochopení, a především objasnění problémů, kterým čelí Afrika.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pavlína Hotová (26.01.2021)

Pro získání zápočtu je nutné být přítomen na semináři - povolené jsou tři absence.

Metody výuky
Poslední úprava: Pavlína Hotová (26.01.2021)

I v tomto semináři bude vyžadována četba odborných textů, které budou k disposici s dostatečným předstihem v SISu. Texty by měly napomoct k základní orientaci v problematice, kterou bude přednášející analyzovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (25.04.2021)

15. 2. prof. Markéta Křížová, Ph.D.  - Filozofická fakulta Univerzita Karlova (CAFR)

Prezentace Afriky a českých cestovatelů v mainstreamových médiích

https://plus.rozhlas.cz/etnograf-pavel-jachym-sebesta-si-ziskal-srdce-africkych-pygmeju-z-navstev-vozil-8385530#volume

 

22. 2. - Mgr. Vojtěch Šarše - Filozofická fakulta Univerzita Karlova (CAFR)

Koloniální výstavy: Pozorování druhého

https://www.youtube.com/watch?v=_WFTSM8JppE

 

1. 3. - Mgr. Lenka Philippová - Filozofická fakulta Univerzita Karlova (CAFR)

Temné obrazy z historie představ o haitském vúdú 

 

8. 3. - Mgr. Vojtěch Šarše - Filozofická fakulta Univerzita Karlova (CAFR)

Négritude a Gravitační model

 

15. 3. Ing. Vladimír Verner, Ph.D. (Fakultta tropického zemědělství ČZU)

Projekty CRA, zemedělství, trhy, faremni systémy

 

22. 3. - Ondřej Horváth (koordinátor projektů Lékařů bez hranic)

Humanitární pomoc v Africe - tradiční strategie překonávání extrémních situací a přechod od humanitární k rozvojové pomoci.

 

29. 3. - Mgr. Míla Janišová - Filozofická fakulta Univerzita Karlova (CAFR)

Postkoloniální dědictví, interkulturalita a klišé ve výuce cizích jazyků 

 

12. 4. Mgr. Petra Bidlasová - Filozofická fakulta Univerzita Karlova

Téma "pomníků" a jejich dekolonizace

 

19. 4. Ing. Zuzana Holubová (Fakultta tropického zemědělství ČZU)

Satelitem po stopách afrických zvířat

 

26. 4. - Jan Bohm - Lékaři bez hranic

Drony, 3D tisk, virtuální realita a další technologické inovace v humanitární pomoci

 

3. 5. Martin Babička, MSt. (Wadham College University of Oxford), Bc. Veronika Flanderová, Bc. Anna Libánská (Filozofická fakulta Univerzita Karlova)

Možnosti dekolonizace univerzity

https://wiser.wits.ac.za/system/files/Achille%20Mbembe%20-%20Decolonizing%20Knowledge%20and%20the%20Question%20of%20the%20Archive.pdf

 

10. 5. Alžběta Šváblová. Ph.D. - Universität Bayreuth (Departement of Sociology)

Jak se dělá peacebuilding: Témata a aktéři v procesu budovaní míru v Liberii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK