PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Osmanština I - ABV500096
Anglický název: Ottoman Language I
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (11)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Rumpl
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Mgr. Jakub Rumpl
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)
Kurz navazuje na základní kurz Úvod do osmanštiny a jeho cílem je rozvíjení znalostí v oblasti gramatických jevů a rozšíření slovní zásoby, aby se zlepšila schopnost samostatné práce s osmanskými texty. V rámci kurzu budou využívané učebnice osmanštiny a různé materiály a texty, které sahají od 14. do 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)

Doporučená literatura: 

Ahıshalı, Recep, Muzaffer Doğan, Mehmet Topal, Mesut Aydıner, and Ömer İşbilir. 2013. Osmanlı Türkçesi Metinleri I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Buğday, Korkut M. 1999. Osmanisch : Einführung in die Grundlagen der Literatursprache. Wiesbaden, Harrassowitz. 

anglický překlad: Buğday, Korkut M. 2009. The Routledge Introduction to Literary Ottoman. London ; New York: Routledge. 

Doğan, Muzaffer, Ömer İşbilir, Mesut Aydıner, Recep Ahıshalı, and Mehmet Topal. 2013. Osmanlı Türkçesi Metinleri II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Kissling, Hans Joachim. 1960. Osmanisch-Türkische Grammatik. Porta Linguarum Orientalum, III. Wiesbaden: Harrassowitz 

Kreutel, Richard F. 1965. Osmanisch-Türkische Chrestomathie. Porta Linguarum Orientalum, VII. Wiesbaden: Harrassowitz. 

Redhouse, J.W. 1884. Simplified Grammar of the Ottoman-Turkish Language. London: Trubner & Co. 

  

Slovníky: 

Redhouse, J.W. 1880. Redhouses’s Turkish Dictionary. London: Bernard Quaritch. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)

Výuka probíhá ve čtvrtky 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12, 21.12., 4.1.  

Texty budou s předstihem dodány. 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jakub Rumpl (30.08.2023)
Absolvování kurzu Úvod do osmanštiny 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK