PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do osmanštiny - ABV500088
Anglický název: Introduction to Ottoman Language
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (13)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Filip Kaas
Mgr. Jakub Rumpl
Vyučující: Mgr. Filip Kaas
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Mgr. Jakub Rumpl
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (13.01.2023)
Cílem kurzu je osvojení důležitých ortografických a gramatických rysů osmanské turečtiny, které by umožnily následnou samostatnou práci s osmanskými texty. Během kurzu budou využívané učebnice osmanštiny a různé materiály a texty, které sahají od 14. do 20. století. Na konci kurzu student bude schopen číst tištěné texty v osmanské turečtině, identifikovat vybrané gramatické jevy a porozumět textům s dopomocí slovníku.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (13.01.2023)

Doporučená literatura:

Ahıshalı, Recep, Muzaffer Doğan, Mehmet Topal, Mesut Aydıner, and Ömer İşbilir. 2013. Osmanlı Türkçesi Metinleri I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Buğday, Korkut M. 2009. The Routledge Introduction to Literary Ottoman. London ; New York: Routledge.

Doğan, Muzaffer, Ömer İşbilir, Mesut Aydıner, Recep Ahıshalı, and Mehmet Topal. 2013. Osmanlı Türkçesi Metinleri II. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Kissling, Hans Joachim. 1960. Osmanisch-Türkische Grammatik. Porta Linguarum Orientalum, III. Wiesbaden: Harrassowitz.

Kreutel, Richard F. 1965. Osmanisch-Türkische Chrestomathie. Porta Linguarum Orientalum, VII. Wiesbaden: Harrassowitz.

Redhouse, J.W. 1884. Simplified Grammar of the Ottoman-Turkish Language. London: Trubner & Co.

 

Slovníky:

Redhouse, J.W. 1880. Redhouses’s Turkish Dictionary. London: Bernard Quaritch.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (06.02.2023)

Kurz je přístupným všem studentům schopným číst a pracovat s arabským písmem. Viz soubory přiložené ke kurzu, psaní je možné si vyzkoušet na následujícím odkazu: https://www.iqragames.com/arabic-handwriting-practice/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK