PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Súfismus: Úvod do islámské mystiky - ABV100086
Anglický název: Sufism: Introduction to Islamic Mysticism
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Súfismus: Úvod do islámské mystiky


Přednášející: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v.v.i.)
e-mail: ostransky@orient.cas.cz
Akademický rok: 2020–2021
Semestr: zimní
Pracoviště: Katedra Blízkého východu FF UK v Praze
Anotace: Přednáškový cyklus Súfismus: Úvod do islámské mystiky rozebírá zrod, počátky, vývoj a klíčové osobnosti súfismu, jakož i stěžejní koncepty a témata této duchovní cesty (podrobný sylabus – viz níže). Podstatná část přednášek se zaměřuje rovněž na tzv. institucionální stránku islámské mystiky, tj. mystická bratrstva (taríqa) a jejich historicko-kulturní roli i ukotvení. Nedílnou součást tohoto přednáškového cyklu tvoří četba a rozbor pramenných textů (v překladu do češtiny).
Poslední úprava: Palčová Katarína, M.A. (13.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK