PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do islámského práva - ABV100067
Anglický název: Introduction to Islamic Law
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (20.09.2023)
Islámské právo, jakože mají čtyři manželky? To jako jak tam sekají ruce? Ta "šárija", že jo? Ano i ne, no možná. Samé otázky.<br>
<br>
V předmětu se je pokusíme zodpovědět a především si ukázat, že jako každý problém je to mnohem složitější. Společně se pokusíme poznat a pochopit vývoj, východiska, pravidla a metody islámského práva a jak bylo aplikováno v rozličných společnostech. Začneme u základních pojmů - co to islámské právo je a jakým způsobem ho lze připodobnit k jiným právním systémům. Na raném vývoji si ukážeme, jak se formovaly jeho metody, proč došlo k rozdělení v jednotlivé právní školy a jak docházelo k jeho aplikaci a žití jeho příjemci. Společně zjistíme, že nic jako jednotné islámské právo neexistuje a teorie i praxe má mnoho podob. Zaměříme se i na jeho praktickou implementaci a jednotlivá pravidla, rodinné právo či trestní právo a otázky každodenního života. <br>
<br>
Budu od vás vyžadovat nějakou práci, na závěr předmětu však budete schopni říci, proč ty čtyři manželky mohou (ale nemusí i nesmí) být. Budete znát základní názvosloví a schopni intepretovat tvorbu a obsah konkrétních právních názorů. Islámské právo je nádherná věc, má svou logiku, náboženský základ, ale i snahu učinit životy lidí snazšími, tak se na něho pojďme společně podívat.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (06.10.2023)

V letošním běhu bylo třeba udělat některé změny převážně reflektující uvedení a snadnou dostupnost AI pro studenty i pro pedagoga. Proto budou jednotlivé části atestace více diskuzní než psané, zaměřené na to, abyste zvládli pojmosloví a byli schopni se s ním kriticky vyrovnat.

1. Ustní diskuze nad bibliografickou esejí, kterou si zpracujete (textově, prezentačně, etc., různé formy ještě prodiskutujeme během semestru;  20 % z celkové známky). Vyberte si někoho z následujících expertů na islámské právo a a zaměřte se na to, jakým tématům se věnuje, jak je zpracovává, jak reaguje na předchozí bádání, s jakými pramen pracuje. V diskuzi se mnou mi pak ukážete, jak probíhal Váš proces bádání, jak jste si vyhledávali problémy, jak jste pracovali, jak vypadala Vaše bibliografie etc. Odborníci na výběr:  David Powers, Robert Gleave, Rudolph Peters, Brinkley Messick, Frank Vogel, Peri Bearman, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek, Sherman A. Jackson, Maribel Fierro, Mohamed Fadel, Kevin Reinhart, Bernard Weiss, Khaled Abou El Fadl, Felicitas Opwis, Ahmed El Shamsy, Susan Spectorsky, Robert Gleave, Kristen A. Stilt, Joseph E. Lowry, Daniella Talmon-Heller. Diskuze bude probíhat během zkouškového období v lednu a únoru 2024, budou vypsány tři termíny.

Drobný návod, jak vypadala tradiční psaná bibligorafická esej: Galgano, Michael J. Arndt, Chris, J., Hyser, Raymond M. Doing History: Research and Writing in the Digital Age. Boston: Thomson and Wadsworth, 2008, 111-112, 116-120.

2. Týdenní přínos do diskuze nad přečtenou četbou (30 % z celkové známky) o. Každou hodinouo budeme začínat diskuzí nad četbou zadanou na tu konkrétní hodinu. Cílem bude identifikovat společně termíny, kritickou diskuzi a být schopen shrnout argument jednotlivých zadaných textů. Můžete si na to přinést podklady, můžete si pomoci prompty z openAI, ale i ty budete muset být schopni na hodině obhájit.

3. Ústní prezentace fatwy (30 % ze závěrečné známky, právního názoru) týkající se tématu a období dle Vašeho výběru (30% známky) a vysvětlení a interpretace její právní logiky a řešení. Zároveň budu chtít, abyste každému jednomu ze spolužáků a spolužaček dali jednu písemnou zpětnou vazbu na jeho prezentaci. Např. formou komplexní otázky, co Vás napadla. Problému, který vidíte v jeho prezentaci a navržení způsobu jeho řešení.

4. Účast na hodině. (20% ze závěrečné známky). Chodit na hodiny má smysl, budeme tam přemýšlet a diskutovat. K tomu je třeba, abyste na ně chodili připravení, četli zadanou četbu a znali pojmy z předchozích hodin. Diskuze a prosazení se ve skupině jsou zásadní pro další profesní život. Koukání pod stůl je sice moc fajn, ale k čemu je to v dlouhodobé perspektivě. Zapojení se každého je mým cílem. Samozřejmě nejsem šílenec, takže můžete zameškat dvě hodiny bez odečtu procent (takový "sick day"), u dvou dalších vás  to již bude stát 8 % z finální známky (soukromě tomu říkám příprava na nemocenskou). Více než ty čtyři absence znamená nesplnění předmětu.

Známkování:

100-86 1

85-75    2

74-61 3

Méně než 60 - Nesplněno

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (20.09.2023)

Základní učební text:

Vikor, Knut S. Between God and the Sultan. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

Druhotný učební text:

Weiss, Bernard G. The Spirit of Islamic Law. Athens and London: The University of Georgia Press, 2006.

 

Rozšiřující literatura s další bibliografií k jednotlivým tématům:

Peters, Rudolph, Bearman, Peri. The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Farnham and Burlington: Ashgate, 2014.

 

Pramená literatura v překladu používáná během kurzu (Určitě se to nedá číst celé, ale minimálně by bylo dobré si je třeba prolistovat):

Ibn Rushd. The Distinguished Jurist’s Primer. Tr. Imran Ahsan Khan Nyazee. Reading: Garnet, 2000. 2 Vols.

Al-Maqasid: Nawawi’s Manual of Islam. Translation and Notes by Nuh Ha Mim Keller. S. l.: Amana Publications, s.d.

Al-Miṣrī. Reliance of the Traveller. Translation by Nuh Ha Mim Keller. Evanston: Sunna Books, 1994.

Dutton, Yasin. Original Islam: Mālik and the madhhab of Madina. London and New York, 2007.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (20.09.2023)

6/10/2023

P+S: Úvodní hodina, představení sylabu a cílů předmětu

13/10/2023

P: Úvod do šarī‛e, práva a právní teorie (Vikor, Between God, 1-30)

20/10/2023

P: Zdroje práva – Korán a hadíthy (Vikor, Between God, 31-52)

S: al-Shāfi‛ī, Muḥammad ibn Idrīs. The Epistle on Legal Theory. Edited and Translated by Joseph E. Lowry. New York and London: New York University Press, 2013, 45-81 and 155-179.

27/10/2023

P: Islámská právní věda a jeji obsah (Vikor, Between God, 53-86)

S: Al-Maqāṣid: Nawawī’s Manual of Islam, 189-208; Fadel, Mohamed. The Social Logic of Taqlīd and the Rise of the Mukhtasar. Islamic Law and Society 3/2 (1996), 193-223.

3/11/2023

P: Autorita v právu (Vikor, Between God, 89-113)

S: Dutton, Yasin. Original Islam, 26-67.

10/11/2023

Hodina nahrazena samostudiem pro aktivní účast pedagoga na worshopu v Centre for the Study of Manuscript Cultures v Hamburgu

 

17/11/2023

Státní svátek, hodina se nekoná

 

24/11/2023

P: Učenci, muftíové a soudci (Vikor, Between God, 140-183)

S: Ibn Rushd, vol. II, 557-576; Calder, Norman. Scholars, Muftis, Judges and Secular Power, in Calder, Norman. Islamic Jurisprudence in the Classical Era. Edited by Colin Imber. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 116-166.

1/12/2023

P: Trestní právo (Vikor, Between God, 280-298; Lange, Christian R. Public Order, in Peters, Rudolph, Bearman, Peri. The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, 165-177.)

S: Ibn Rushd, vol. II, 521-552.

8/12/2023

P: Rodinné právo (Vikor, Between God, 299-325; Jones-Pauly, Christina. Gender Relations, in Peters, Rudolph, Bearman, Peri. The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, 137-149.).

S: Al-Miṣrī. Reliance, 524-571.

15/12/2023

P: Právo pro muslimy žijící na nemuslimském území (Hendrickson, Jocelyn, "The Marbella Fatwa", in Jocelyn Hendrickson, Leaving Iberia: Islamic Law and Christian conquest in North West Africa. Cambridge, Ms: Harvard, 2021, 323-330.

S: Prezentace fatew a diskuze

22/12/2023

S: Prezentace fatew a diskuze

5/1/2024

S: Prezentace fatew a diskuze

12/1/2024

S: Prezentace fatew a závěrečná diskuze

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (20.09.2023)

Znalost arabského jazyka ani předchozí znalost islámu není vyžadovaná. Pokud jste ještě neabsolvovali kurz Pavla Ťupka Islám I, doporučuji si před vstupem do kurzu alespoň prolistovat např. Duchovní cesty islámu od Luboše Kropáčka nebo jinou učebnici týkající se základů islámu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK