PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminar on Ottoman and Turkish Literature - ABV100039
Anglický název: Seminar on Ottoman and Turkish Literature
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Mgr. Filip Kaas
Vyučující: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (05.02.2023)
Tento blokový seminář poskytuje úvod do moderní turecké literatury od konce 19. století do 90. let 20. století. První polovina kurzu se soustředí na pozdně osmanskou epochu a přechod k republice (ca 1850-1920). Těžiště přitom spočívá na dílech a literárních proudech, které měly rozhodující vliv na vývoj moderního tureckého písemnictví. Ve druhé polovině semináře se budeme zabývat republikánskou prózou a poezií, počínaje „kemalistickou“ literaturou 20. až 40. let přes sociální realismus 50. až 70. let k experimentální tvorbě po roce 1980. Kurz doprovází četba kratších vybraných textů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (05.02.2023)

1) Dostatečný počet bodů ve znalostním testu.

2) Ke zkoušce na konci semestru je třeba přečíst díla uvedená v seznamu povinné literatury

Povinná literatura ke zkoušce:

Ağaoğlu, Adalet: Svadobná hostina. Bratislava 1985 (přel. X. Celnarová)

Gürsel, Nedim: Dobyvatel. Host: Brno 2011 (přel. T. Laně)

Hikmet, Nazım: 5 her. SNKLHU: Praha 1959 (z ruštiny přel. J. Taufer)

Hikmet, Nazım: Listí ze šesti stromů: SNKLU: Praha 1963 (z ruštiny přel. J. Taufer)

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri: Cizinec. Host: Brno 2018 (přel. V. Matějček)

Kemal, Yaşar: Jeřábi se zlatými pery. Odeon: Praha 1979 (přel. L. Hřebíček)

Kemal, Yaşar: Zbojník Ince Memed. SNKLU: Praha 1966 (přel. H. Turková)

Pamuk, Orhan Jmenuji se Červená: Argo: Praha 2007 (přel. P. Kučera)

Pamuk, Orhan: Černá kniha. Argo: Praha 2011 (přel. P. Kučera)

Veli, Orhan: Čeho se nemohu zříci. SNKLU: Praha 1964 (přel. L. Hřebíček)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (05.02.2023)

Základní doporučená literatura:

Caner, Beatrix: Türkische Literatur. Klassiker der Moderne. Zürich 1998.

Ecevit, Yıldız: Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. Istanbul 2001.

Evin, Ahmet Ö.: Origins and Development of th.e Turkish Novel. Minneapolis 1983.

Finn, Robert: The Early Turkish Novel. 1872-1900. Istanbul 1984.

Göknar, Erdağ: „The Novel in Turkish: Narrative Tradition to Nobel Prize“, in: Kasaba, Reşat (ed.): Cambridge History of Turkey, Vol. 4. Cambridge 2008, s. 472-503.

Halman, Talat Sait (ed.): Türk Edebiyatı Tarihi. Cilt 3 ve 4. Istanbul 2006.

Korkmaz, Ramazan (ed.): Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000). Ankara 2004.

Moran, Berna: Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II. Istanbul 1999.

Seyhan, Azade: Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context. New York 2008.

Další doporučená četba v překladu do češtiny a slovenštiny (např. k BZK / SSZK):

Ali, Sabahattin: Anatolské příběhy. Praha 1953 (přel. J. Blaškovič)

Ali, Sabahattin: Ďábel v nás. Praha 1959 (přel. H. Turková)

Ali, Sabahattin: Šťastný pes a jiné povídky. Praha 1961 (přel. J. Kováč)

Bilbaşar, Kemal: Džemo. Bratislava 1982 (přel. X. Celnarová)

Güney, Yılmaz: Brána spásy. Bratislava 1979 (přel. X. Celnarová)

Güntekin, Reşat Nuri: Krutá láska. Bratislava 1990 (přel. M. Ondran)

Gürpınar, Hüseyin Rahmi: Cařihradské povídky. Praha 1952 (přel. M. Holečková)

Gürsel, Nedim: Alláhovy dcery. Brno 2008 (přel. T. Laně)

Hikmet, Nazım: Pobyt v Praze. Praha 1959 (z ruštiny přel. J. Taufer)

Hikmet, Nazım: Romantika. Praha 1966 (z ruštiny přel. J. Taufer).

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri: Dervíš a dáma. Bratislava 1989 ((přel. X. Celnarová)

Livaneli, Zülfü: Serenáda. Praha 2012 (přel. T. Laně)

Mu’allim Nádži-Efendi: Omarovo dětství (až do jeho osmého roku). Praha 1913 (přel. Jan Rypka)

Nesin, Aziz: Blázon na streche. Bratislava 1989 (přel. V. Kopčan)

Nesin, Aziz: Ulice Istanbulu. Praha 1983 (Přel. L. Hřebíček)

Pamuk Orhan: Muzeum nevinnosti. Praha 2012 (přel. P. Kučera)

Pamuk, Orhan: Bílá pevnost. Praha 2010 (přel. P. Kučera)

Pamuk, Orhan: Istanbul. Praha 2015 (přel. P. Kučera)

Pamuk, Orhan: Nový život. Praha 2012 (přel. P. Sedmíková)

Pamuk, Orhan: Sníh. Praha 2009 (přel. P. Kučera)

Pamuk, Orhan: Tichý dům. Praha 2014 (přel. P. Kučera)

Şafaková (Shafaková), Elif: 10 minut 38 vteřin. Praha 2020 (přel. V. Klásková)

Şafaková (Shafaková), Elif: Čtyřicet pravidel lásky. Praha 2014 (přel. z angličtiny J. Hejná)

Sait Faik (Abasıyanik): Žena v laštovičom hniezde. Bratislava 1982 (přel. X. Celnarová)

Sönmez, Burhan: Istanbul Istanbul. Praha 2018 (přel. T. Laně)

Ümit, Ahmet: Istanbulské memento. Brno 2014 (přel. T. Laně)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (05.02.2023)

1. Literatura tanzimatu

- počátky turecké moderny

- překladatelé, učitelé, patrioti: literatura tanzimatu

- osmanský okcidentalista: Ahmet Midhat Efendi

2. Servet-i Fünun (Bohatství věd) a Milli Edebiyat (Národní literatura)

- zakázaná láska: romantismus v díle skupiny Bohatství věd a osmanské fin de siècle

- kronika ženských osudů ve víru změn: Fatma Aliye a Halide Edib

- vznik: "národní literatury"

3. Literatura "první republiky"

- existuje "kemalistická literatura"? Literatura a budování národa

- moderní tradicionalisté: Yahya Kemal a Ahmet Hamdi Tanpınar 

- počátky modernistické poezie: Nazım Hikmet a skupina Garip

 

4. Mezi realismem a postmodernou: literatura po roce 1950

- za hranice jazyka: skupina İkinci Yeni, turecký existencialismus

- advokáti "obyčejného člověka": literatura sociálního realismu

- turecká moderna a postmoderna

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK