PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do Blízkovýchodních studií - ABV100001
Anglický název: Introduction to Middle Eastern Studies
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (21.09.2021)
Předmět si klade za cíl úvest vás do problematiky studia Blízkého východu a poskytnout vám základy pro další studium a volbu budoucí specializace, včetně bakalářské práce. Vedle stručného přehledu vývoje blízkovýchodních studií se seznámíte s jednotlivými obory, které dnes zkoumají dějiny, literaturu, jazyky a náboženství Blízkého východu. V rámci plnění požadavků k atestaci se naučíte vypracovat jeden žánr (recenzi).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (03.10.2023)

Základní literatura 

Irwin, Robert. Dangerous Knowledge: Orientalism & its Discontents. New York, 2006. 

Lockman, Zachary. Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism. Cambridge, 2010. 

Said, Edward W. Orientalismus. Praha: 2006. 

 

Literatura k psaní recenze: 

Blackey, Robert. Words to Whys: Crafting Critical Book Reviews. The History Teacher 27, no. 2 (1994), 159-166. 

Galgano, Michael J. – Arndt, J. Chris, Hyser, Raymond M. Doing history: Research and Writing in the Digital Age. Boston: Thomson Wadsworth, 2008, 46-51. 

Před psaním samotné recenze doporučuji prostudovat si recenze jiných autorů na vámi vybraný titul. K hledání využijte portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, případně volnou službu Google Scholar. Pokud se vám však recenze nepodaří dohledat, může se to stát např. u českých či starších titulů, v knihovně katedry Blízkého východu si projděte nějaká starší čísla vědeckých časopisů a podívejte se, jak recenze v nich vypadají. První pomoc s hledáním v knihovně vám rád poskytne v otevírací době knihovny náš knihovník. Velmi vám doporučuji, abyste před odevzdáním vaši recenze ji dali přečíst některému z vašich spolužáků pro získání kritické zpětné vazby. 

 

  

Literatura k recenzím (Volíte vždy jeden titul dle vlastního zájmu. Po jeho zamluvení ho již nelze vybrat druhým studentem. Bližší pokyny viz výše). 

  

Petr Zemánek: 

Benmamoun, ElabbasReem Bassiouney (eds.). The Routledge Handbook of Arabic Linguistics. London: Routledge 2017. 

Brockelmann, Carl. History of the Arabic Written Tradition, Vol. 1, 2. Leiden: Brill 2016. 

Gažáková, Zuzana – Ján Paulíny. Arabský jazyk a kultúra. Bratislava: Univerzita Komenského 2013. 

Holes, Clive. Modern Arabic: Structures, Functions, and Varieties. Georgetown: Georgetown University Press 2004. 

Owens, Jonathan (ed.). The Oxford Handbook of Arabic Linguistics. Oxford: Oxford University Press 2013. 

al-Sharkawi, Muhammad. History and Development of the Arabic Language. London – New York: Routledge 2017. 

Versteegh, Kees. The Arabic Language. New York: Columbia University Press 1997 (1. vydání). 

 

Tereza Jermanová: 

Wolf, Anne. Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda. London: Hurst, 2017.  

Pearlman, Wendy. We Crossed a Bridge and It Trembled: Voices from Syria. Custom House, 2017.

Latif, Rusha. Tahrir’s Youth: Leaders of a Leaderless Revolution. Cairo, New York: AUC Press, 2023

Zubaidi L. and M. Cassel (ed.) Diaries of an unfinished revolution. New York: Penguin Books. 2013

 

Pavel Ťupek: 

Ali, Kecia. Imam Shafi''i : Scholar and Saint. New York: Oneworld, 2011: 

Cooperson, Michael. Al-Ma´mun. Oxford: Oneworld, 2005. 

Humphreys, Stephen. Mu'awiya ibn Abi Sufyan : from Arabia to empire. Oxford: Oneworld, 2012. 

Krämer, Gudrun. Hasan al-Banna. New York: Oneworld, 2014. 

Melchert, Christopher. Ahmad ibn Hanbal. Oxford: Oneworld. 2006. 

Robinson, Chase. Abd al-Malik. New York: Oneworld, 2012. 

Sedgwick, Mark. Muhammad Abduh. New York: Oneworld, 2014. 

Weismann, Itzhak. Abd al-Rahman al-Kawakibi. London: Oneworld, 2015. 

  

Zuzana Kříhová a Ľubomír Novák (Recenze na tituly věnující se literatuře a současnému Íránu posílejte dr. Kříhové, lingvistická, historická a středoasijská témata dr. Novákovi): 

Černá Zlata a kol. Setkání a proměny: vznik moderní literatury v Asii. Praha: Odeon, 1976. 

Korangy, Alireza, Al-Samman, Hanadi; Beard, Michael. The Beloved in Middle Eastern Literatures: the Culture of Love and Languishing. London; New York: I.B. Tauris, 2018. 

Milani Farzaneh. Veils and Words. The Emerging Voices of Iranian Women Writers. New York: Syracuse University Press, 1992.                       

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830 - 1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 

Rypka, Jan. Íránský poutník. Praha: Družstevní práce, 1946. 

Tureček, Břetislav. Labyrintem Íránu: cesta do nitra jaderné říše a k pramenům jejího vzdoru. Praha: Knižní klub, 2013. 

Frankopan, Peter: Hedvábné stezky. Nová historie světa. Praha: Vyšehrad, 2021 / The Silk Roads. A New History of the World.  London - Oxford - New York - New Delhi - Sydney: Bloomsbury, 2015. (ĽN)  

Foltz, Richard: A History of the Tajiks. Iranians of the East. London: I.B. Tauris, 2019. (ĽN) 

Kent, Roland G.: Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon. New Haven: American Oriental Society, 1950. (ĽN) 

Hansen, Valerie: The Silk Road. A new history with documents. New York: Oxford University Press, 2017. (ĽN) 

de la Vaissière, Étienne. Sogdian Traders. A History. Leiden – Boston: Brill, 2005. (ĽN) 

Yemelianova, Galina M.: Muslims of Central Asia: an introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. (ĽN) 

 

Jitka Malečková: 

Quataert, Donald. The Ottoman Empire, 1700-1922. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

Lewis, Geoffrey. The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success . New York: Oxford University Press, 1999. 

Jirousek, Charlotte A. Ottoman dress & design in the West: a visual history of cultural exchange [online]. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2019 

Zarinebaf, F. Crime and punishment in Istanbul: 1700/1800 [online]. Berkeley: University of California Press, 2010. 

Kučera, Petr – Malečková, Jitka. Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. století. Praha: Academia, 2019. 

  

Josef Ženka: 

Behrens-Abouseif, Doris. The Book in Mamluk Egypt and Syria (1250-1517): Scribes, Libraries and Market. Leiden, Boston: Brill, 2018. 

Berkey, Jonathan. The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A social HIstory of Islamic Education. Princeton: Princeton University Press, 1992. 

Fancy, Hussein. The Mercenary Mediterranean: Sovereignty, Religion, and Violence in the Medieval Crown of Aragon. Chicago - London: The University of Chicago Press, 2016. 

Irwin, Robert. Ibn Khaldun: An Intellectual Biography. Princeton: Princeton University Press, 2018. 

 

Jakub Koláček 

Deboulet, Agnes & Waleed Mansour, ed. 2022. Middle Eastern Cities in a Time of Climate Crisis. Cairo: CEDEJ. 

Kramer, Christian. 2017. Network Theory and Violent Conflicts: Studies in Afghanistan and Lebanon. New York: Palgrave and Macmillan. 

Davis, Diana K. & Edmund Burke III., ed. 2011. Environmental Imageries of the Middle East and North Africa. Athens, Oh: Ohio University Press. 

Allawi, Ali A. 2007. The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace. New Haven: Yale University Press. 

 

Adéla Provazníková 

Kilito, Abdelfattah. Thou shalt not speak my language. New York: Syracuse University Press, 2017. 

Jakub Rumpl 

Blake, Stephen P. Time in early modern Islam : calendar, ceremony, and chronology in the Safavid, Mughal, and Ottoman empires. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. 

Brown, Daniel W. Rethinking tradition in modern Islamic thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 

Hirschler, Konrad. The written word in the medieval Arabic lands : a social and cultural history of reading practices. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (03.10.2023)

1. 50 % Vypracujete recenzi na jednu z knih z níže uvedeného seznamu. Vyberte si příslušný titul dle vlastního zájmu a nejpozději do 31. října se zapište do seznamu v MS Teams. Každou knihu může recenzovat pouze jeden z vás, tj. platí pravidlo, kdo dřív přijde, ten dřív mele. V seznamu může činit úpravy pouze koordinátor kurzu.  Nejzazším termínem pro odevzdání vašeho textu bude 14. prosinec 2023 ve 23.59 hodin. Maximální rozsah recenze jsou 3 normostrany textu (Normostrana = 1800 znaků včetně mezer) včetně veškerých náležitostí. Ty musí být v souladu s územ časopisu Islamic Law and Society (https://brill.com/view/journals/ils/ils-overview.xml). Text odevzdejte v elektronické podobě prostřednictvím kanálu v MS Teams výhradně ve formátu MS Word.

  

3. 50 % Aktivní účast na výuce. Během semestru se musíte aktivně účastnit výuky . Bez omluvy můžete zameškat maximálně dvě hodiny.  

  

K získání zápočtu je nutné splnit všechny výše uvedené části.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Ženka, Ph.D. (20.09.2023)

 1. 3. října Josef Ženka  
 2. 10. října Jakub Rumpl
 3. 17. října Josef Ženka - na tento den je vyhlášena stávka, které se vyučující účastní - výuka tedy neprobíhá.
 4. 24. října Jitka Malečková
 5. 31. října - Jitka Malečková
 6. 7. listopadu - děkanské volno (sportovní den)
 7. 14. listopadu Adéla Provazníková
 8. 21. listopadu Zuzana Kříhová
 9. 28. listopadu Jakub Koláček
 10. 5. prosince Tereza Jermanová
 11. 12. prosince Pavel Ťupek 
 12. 19. prosince Pavel Ťupek
 13. 3. ledna Petr Zemánek
 14. 10. ledna Petr Zemánek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK