PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Druhý jazyk - osvojování, učení, užívání; metody jeho studia - ABO900219
Anglický název: Second Language - Acquistion, Learning, Usage; Research Methods
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (23.01.2023)
Přednáška je věnována teoretickým otázkám spojeným s osvojováním, učením a užíváním druhého/cizího jazyka a výzkumným metodám užívaným badateli při jejich zkoumání; navazuje na ni zvl. seminář Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk, volněji další předměty oboru. Studenti po jejím absolvování budou znát základní pojmy z této oblasti, hlavní teorie osvojování jazyka s důrazem na jejich význam pro pochopení procesů osvojování jazyka druhého/cizího a jeho vyučování, hlavní přístupy a výzkumné nástroje, které má badatel pro výzkum osvojování, učení a užívání jazyka k dispozici a kterých může ve své práci využívat i učitel češtiny jako druhého/cizího jazyka.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Zvládnutí předepsané látky na základě přednášek a zadané odborné literatury, ověřované zkouškou s písemnou a ústní složkou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Základní:

•SAVILLE-TROIKE, M. Introducing Second Language Acquisition. CUP, 2007.

•GASS, S. M.; SELINKER, L. Second Language Acquisition. An Introductory Course. Routledge, 2008 (výběr).

•ŠEBESTA, K a kolektiv. Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník. FF UK, 2017.

•ŠEBESTA, K.; ŠORMOVÁ, K. a kol. Korpusy v jazykovém vyučování II. FF UK, 2019

Nadstavbová:

•DE BOT, K.; LOWIE, W.; VERSPOOR, M. Second Language Acquisition. An advanced resource book. Routledge, 2005.

•DOUGHTY, C. J.; LONG, M. H. The Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell, 2003.

•ELLIS, R. The Study of Second Language Acquisition. OUP, 2008

•ELLIS, R.; BARKHUIZEN, G. Analysing Learner Language. OUP, 2005

•ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, 2012.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (23.01.2023)

Základní pojmy a témata oboru O2J.

Teorie osvojování jazyka - celkový přehled; specifika osvojování druhého/cizího jazyka.

Behavioristická teorie osvojování jazyka; kontrastivní analýza.

Nativistická teorie osvojování jazyka; chybová anaýza.

Kognitivistické teorie osvojování jazyka; různé přístupy k analýze mezijazyka.

Sociokulturní teorie osvojování jazyka; konverzační analýza.

Další frekventované přístupy k studiu jazyka žáků využitelné v pedagogické praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK